Slik søker du


Slik søker du

Fyll ut søknadsskjemaet

Hvis du bor i utlandet, må du fylle ut skjemaet i papir (pdf). Hvis du bor i Norge, kan du velge om du vil fylle ut søknaden på papirskjema eller på nett. For å unngå å betale gebyr, anbefaler vi at du fyller ut papirskjemaet:  

Søknadsskjema for statsborgerskap (pdf, 238 kB) (kun på norsk).

Hvis du bor i Norge, kan du fylle ut og sende søknaden på nett. Du vil da måtte betale et søknadsgebyr, som politiet må refundere når du møter på timen din. Ønsker du likevel å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet, kan du gjøre det her (eksternt nettsted).


Lever søknaden

Uansett om du søker på nett eller fyller ut papirskjema, må søknaden leveres ved personlig oppmøte. Hvis du bor i Norge, må du levere den til politiet i kommunen du er bosatt. Hvis du bor i utlandet, må du levere den ved norsk ambassade eller generalkonsulat. Du må kontakte politiet, ambassaden eller generalkonsulat for å bestille time for å levere søknaden.