Under 18 år


Foreldrene dine må søke

Siden du er under 18 år, er det foreldrene dine, eller den forelderen som har foreldreansvaret alene, som må søke om norsk statsborgerskap for deg. Hvis foreldrene dine er døde eller fratatt foreldreansvaret, er det vergen din som må sende søknaden.

Hvis du er over 12 år, må du samtykke i at det blir søkt om norsk statsborgerskap for deg.

Krav for å få norsk statsborgerskap

  • Du må bo fast i Norge når du søker om norsk statsborgerskap.
  • Du må
    • ha bodd i Norge sammenhengende de siste tre årene, eller
    • være under ett år og ha foreldre som har permanent oppholdstillatelse eller fyller kravene til å få permanent oppholdstillatelse, eller
    • være under ett år og ha foreldre som de siste tre årene har vært registrert som EU/EØS-borger eller hatt oppholdskort som familiemedlem av en EU/EØS-borger 
  • Du kan ikke ha oppholdt deg utenfor Norge i mer enn til sammen syv måneder i løpet av de siste tre årene.