Statsløs under 18 år


Hvis du har gyldig oppholdstillatelse i Norge og bor fast her, kan du søke om norsk statsborgerskap. Oppholdstillatelsen din må være gyldig både når du søker om norsk statsborgerskap og mens søknaden din er til behandling. Det å søke om norsk statsborgerskap betyr ikke at du har en gyldig tillatelse til å oppholde deg i Norge. Det er derfor veldig viktig at du fornyer tillatelsen du har på vanlig måte senest én måned før den utløper.

Foreldrene dine må søke

Siden du er under 18 år, er det foreldrene dine, eller den forelderen som har foreldreansvaret alene, som må søke om norsk statsborgerskap for deg. Hvis foreldrene dine er døde eller fratatt foreldreansvaret, er det vergen din som må sende søknaden.

Hvis du er over 12 år, må du samtykke i at det blir søkt om norsk statsborgerskap for deg.

Krav for å få norsk statsborgerskap

  • Du må være bosatt i Norge og ha tenkt å være bosatt her også i framtida.
    • Du må bo fast i Norge når du søker om norsk statsborgerskap, og når søknaden blir behandlet.
  • Hvis du har fylt 15 år: Du må bestille politiattest (eksternt nettsted), som du leverer sammen med søknaden. Attesten kan ikke være mer enn tre måneder gammel når du møter opp hos politiet for å levere søknadsdokumentene. Derfor må du vente med å søke om politiattest til du vet når du har time for oppmøte hos politiet. Hvis du allerede har en politiattest som har blitt eldre enn tre måneder, må du søke om en ny attest før du møter opp til timen din. Hvis du har blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du kanskje vente lenger før du kan bli norsk statsborger.
  • Det er tidspunktet for når du oppfyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse som er avgjørende for når du tidligst kan søke om norsk statsborgerskap. Hvis du ikke allerede har permanent oppholdstillatelse, må du derfor vente med å søke om statsborgerskap til du oppfyller botidskravet for permanent oppholdstillatelse. I tillegg må du oppfylle de andre kravene som gjelder for permanent oppholdstillatelse. Alle kravene må være oppfylt helt frem til UDI behandler søknaden din om statsborgerskap. 

    Botidskravet for å få permanent oppholdstillatelse er tre eller fem år, og avhenger av hvilket grunnlag du har opphold i Norge på. Her finner du mer informasjon om å beregne oppholdstid og hvilke grupper som har krav om fem års botid for å ha rett til permanent oppholdstillatelse.

Hvis du er født i Norge, er under ett år og foreldrene dine har eller fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse, kan du søke om permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap samtidig, uten å ha hatt oppholdstillatelser i Norge først.