Flyktning


Du trenger vanligvis ikke å søke

Hvis du får innvilget søknaden din om beskyttelse (asyl), eller har kommet til Norge som overføringsflyktning, vil du få et brev fra UDI der det står at du har fått midlertidig oppholdstillatelse med flyktningstatus. I dette brevet står det også om du får reisebevis for flyktninger.

Du trenger altså ikke levere egen søknad for å få reisebevis.

Hvis du får avslag på søknaden om beskyttelse (asyl) av UDI, men senere får oppholdstillatelse av Utlendingsnemnda (UNE), trenger du heller ikke levere egen søknad for å få reisedokument. UNE vil gi beskjed til UDI, og UDI vil sende deg et brev der det står om du får et reisedokument.

Hvis du allerede har fått en oppholdstillatelse med flyktningstatus, kan du lese mer om hvordan du får reisebeviset her. 

Hvis du ikke fikk reisebevis da du fikk beskyttelse

Hvis du har fått beskyttelse av UDI eller UNE, men samtidig fikk beskjed om at du ikke ville få reisebevis, må du sjekke vedtaket ditt. Der står det hvilken informasjon eller hvilke dokumenter du må skaffe før du kan få reisebevis. Med en gang du har skaffet deg dette, kan du søke om fornyelse av oppholdstillatelsen din for beskyttelse