Familiemedlem av en flyktning


Hvis du vil søke om reisebevis for flyktninger, søker du samtidig om avledet flyktningstatus.

Hva er avledet flyktningstatus?

  • Hvis familiemedlemmet ditt som du fikk familieinnvandring med har fått flyktningstatus i Norge, kan du også søke om flyktningstatus. Dette kalles «avledet flyktningstatus». 
  • Du kan få flyktningstatus fordi UDI antar at også du risikerer forfølgelse i hjemlandet ditt.
  • Flyktningstatus vil gi deg de samme rettighetene som familiemedlemmet ditt, blant annet vil du få reisebevis for flyktninger.
  • Du søker om flyktningstatus og reisebevis for flyktninger samtidig. Hvis du får ja på søknaden vil du få en oppholdstillatelse for beskyttelse og reisebevis for flyktninger.
  • Vi anbefaler at du søker når du kommer til Norge, men du kan også søke senere.
  • Hvis du er over 18 år, og er i tvil om du fyller kravene til å få avledet flyktningstatus, bør du passe på at du har en gyldig familieinnvandringstillatelse helt fram til du har fått svar på søknaden din om flyktningstatus. Hvis familieinnvandringstillatelsen din snart går ut, bør du fornye den.   

Krav til å få avledet flyktningstatus og reisebevis

  • Du må være ektefelle, samboer eller barn under 18 år til en flyktning som har fått beskyttelse.  
  • Dere må ha vært en familie før flyktningen forlot hjemlandet (gjelder ikke barn som er født senere). 
  • Du må ha samme statsborgerskap som flyktningen.
  • Du må selv ønske å få status som flyktning. Hvis du får det, kan du ikke besøke hjemlandet ditt, og du må levere inn pass fra hjemlandet.