European Migration Network - Norge


European Migration Network (EMN) er et nettverk av eksperter som samarbeider om å gi objektiv og sammenlignbar informasjon og kunnskap om asyl og migrasjon i Europa.