European Migration Network Ordliste


EMN har publisert en søkbar ordliste på nett med termer relatert til migrasjon og asyl i Europa.

Ordlisten har som mål å skape en felles forståelse og bruk av begreper og definisjoner knyttet til asyl og migrasjon, som kan gi bedre grunnlag for sammenligninger på tvers av landene. Definisjonene og begrepene som er inkludert i ordlisten bygger på en rekke kilder, men først og fremst på lovgivning og EU-regelverket om asyl og immigrasjon.

Definisjonene og begrepene er tilgjengelige på de fleste av EMN-medlemsstatenes språk.

EMN Glossary & Thesaurus (eksternt nettsted)

Ordliste - norsk (excel, 395 kB)

Ordliste med norske begreper og definisjoner (excel, 315 kB)

Forord og beskrivelse av ordlisten (pdf, 244 kB)

Fant du det du lette etter?