EMN årsrapport om innvandring og asyl (2020)


Et sammendrag av årsrapportene for 2020 som er sendt inn av EU-landene og Norge.

Last ned

EMN årsrapport om innvandring og asyl 2020 på engelsk (pdf, 1,2 MB) 

EMN årsrapport om innvandring og asyl 2020- statistikkvedlegg på engelsk (pdf, 783 kB)

Kort oppsummering

Hva skjedde på asyl- og migrasjonsfeltet i EU og Norge året 2020?

European Migration Network (EMN) har nylig lansert sin årsrapport for 2020. I tillegg er det laget et statistikkvedlegg som viser statistikk nyttet til; opphold, beskyttelse, retur, integrering, barn og sårbare med mer. 

EMNs rapporten trekker frem følgende trender i 2020:

  • På grunn av COVID-19-pandemien falt antallet migranter og asylsøkere som ankom EU i 2020 betydelig, sammenlignet med 2019. Antall returer var generelt lavere, selv om noen få medlemsland rapporterte høyere tall enn året før.

 

  • COVID-19-pandemien ble en katalysator for utvikling av asyl- og migrasjonshåndteringen i 2020. EUs medlemsland og Norge ble ulikt berørt av pandemien. I noen land  ble nye systemer og digitale verktøy introdusert for å sikre opprettholdelsen av helt sentrale asyl- og migrasjonsprosesser. Dette i en situasjon med strengt smittevern og der de fleste ansatte i migrasjonstjenestene måtte jobbe hjemmefra.

 

  • Kommisjonens nye Migrasjonspakt, ble lansert i september 2020. Den understreket viktigheten av effektive prosedyrer, systemer og samarbeid på tvers av alle områder på asyl og migrasjonsfeltet. På nasjonalt nivå var det mange av medlemslandene som hadde fokus på å øke den administrative effektiviteten, særlig gjennom bruk av digitale verktøy og gjennom økt samarbeid på tvers i forvaltningen, inkludert samarbeid med tredjeland.

 

  • Medlemsstatene vedtok også nye strategiske handlingsplaner med fokus på å tiltrekke seg talenter samt økt fokus på integrering i arbeidsmarkedet. Nye strategiske former for samarbeid med tredjeland ble etablert, ikke bare for å legge til rette for lovlige veier inn i EU, men også for å takle irregulær migrasjon.

 

  • Beskyttelse av asylsøkere og flyktninger, inkludert mindreårige og andre sårbare grupper, forble et område med betydelig utvikling i lovgivning  og politikk på EU- og nasjonalt nivå også i 2020.

 

  • Storbritannias offisielle exit fra EU førte til at det ble iverksatt tiltak for å regulere den juridiske statusen til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer i EUs medlemsland.

Fant du det du lette etter?