Tvangsreturer til Afghanistan (2017)


Bakgrunnen for denne ad hoc-forespørselen fra Sverige er en pågående debatt i Sverige om tvangsreturer til Afghanistan. Det er for tiden sterkt press mot svenske myndigheter fra media, menneskerettsorganisasjoner og det sivile samfunn om å endre praksis.

Problemsstillingene og diskusjonen er som vi vet like aktuell i Norge.

Last ned 

EMN Ad-Hoc Query on Forced returns to Afghanistan (pdf, 198 kB)

Summary of answers as of 8 November 2017 (pdf, 343 kB)

Hovedpunkter fra oppsummeringen

17 medlemsland og Norge har deltatt i undersøkelsen: Østerrike, Belgia, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovakia, Sverige, UK og Norge.

 Her er noen av hovedpunktene fra oppsummeringen fra svenske myndigheter:

  • Det er 9 land (av 17) som gjennomfører tvangsreturer til Afghanistan. (Østerrike, Belgia, Ungarn, Litauen, Nederland, Slovakia, Sverige, UK og Norge). De 7 landene som oppgir at de ikke gjennomfører tvangsreturer (Kroatia, Tsjekkia, Estland, Latvia, Luxemburg, Malta og Portugal) mottar svært få afghanske asylsøkere og de fleste oppgir dette som hovedårsak. I tillegg oppgis ulike årsaker som problemer med verifisering av identitet og samarbeid med afghanske myndigheter. Estland er det eneste landet som oppgir situasjonen i hjemlandet som årsak.
  • De vanligste unntakene fra tvangsreturer er EMA og sårbare grupper. Av de 7 landene som praktiserer unntak fra tvangsreturer, er det ingen som returnerer EMA eller sårbare til Afghanistan uten nettverk/omsorgspersoner. I praksis er det i hovedsak single menn som returneres med tvang til Afghanistan. For landene som oppgir at de ikke har unntak, er dette først og fremst fordi tallene er lave og at de derfor ikke har unntaksbestemmelser. Nederland og Østerrike opplyser at de gjennomfører tvangsreturer i tråd med avtaler med afghanske myndigheter.
  • Norge topper listen over tvangsreturer til Afghanistan. Norge ligger på topp med 142 tvangsreturer i perioden 1. jan-1. juni i 2017. Det er fire ganger så høyt som neste land på listen. Nederland 35, Sverige 34, Belgia 24 og Ungarn 2. 
    Østerrike har ikke skilt ut tall for kun tvangsreturer, men oppgir at de har returnert totalt 493 personer til Afghanistan i perioden jan -aug. 2017.
  • Norge ligger midt på treet i innvilgelsesprosent for afghanske asylsøkere. Statistikken er hentet fra Eurostat og gjelder for første og andre kvartal i 2017. Hellas, Spania, Frankrike, Italia og Luxemburg har høy innvilgelsesprosent og ligger alle mellom 77% - 91%(Italia). Norge ligger på 48,7%, som er på nivå med Sverige, Finland og Østerrike og Tyskland. Nederland og UK ligger lavere på 37%. Norge skiller seg derfor ikke ut med en strengere praksis når vi ser på innvilgelsesprosenten. Det er også verd å merke seg at Danmark oppgir en innvilgelsesprosent på 18,1%, som er blant de laveste i Europa.

I det svenske sammendraget er norsk praksis med midlertidig oppholdstillatelse for EMA uten beskyttelsesbehov ikke omtalt. Det er heller ikke norsk vurdering av områder sikre nok for mulig internflukt. Norske tall må selvsagt ses i sammenheng med denne praksisen.

Fant du det du lette etter?