Asylmottak og lokalsamfunn (2010)


Rapporten beskriver og analyserer samhandling på et overordnet institusjonelt nivå mellom UDI, driftsoperatør og kommune, og samhandling lokalt mellom asylmottak, kommune, det sivile liv, grupper og individer.

Last ned hele rapporten

Asylmottak og lokalsamfunn (pdf, 4,2 MB)

Sammendrag

Det empiriske grunnlaget for denne rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse gjennomført blant alle kommuner med asylmottak i Norge og blant alle asylmottak i Norge.

I tillegg er det gjennomført tre Casestudier i tre forskjellige kommuner, og som danner det kvalitative datagrunnlaget i undersøkelsene. Den overordnede hensikten med rapporten er å beskrive, analysere og komme med innspill til hvordan forholdet mellom asylmottak og lokalsamfunn fungerer og eventuelt kan bli bedre.

Rapporten beskriver og analyserer

  1. samhandling på et overordnet institusjonelt nivå mellom UDI, driftsoperatør og kommune, og
  2. samhandling lokalt mellom asylmottak, kommune, det sivile liv, grupper og individer.

I tillegg diskuterer rapporten hva slags type kompetanse det er viktig å legge til grunn i et lokalsamfunnsarbeid.

Utgitt av: Agderforskning

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?