Tilbakevending fra Norge (2014)


Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013.

Last ned  hele rapporten

Tilbakevending fra Norge. Historikk, omfang og videreutvikling 2002 - 2013 (pdf, 801 kB)

Sammendrag

I denne rapporten drøftes tilbakevending for personer som har fått opphold i Norge. De som har fluktbakgrunn og ønsker å returnere fra Norge på permanent basis, kan få hjelp til å organisere reisen og en støtte på 15 000 kroner.

Støtteordningen har vært uendret siden 1996. Ordningen har vært lite kjent, og få har reist. Ordningen har kommet i skyggen av returordninger for personer uten opphold. 

De siste fem årene har mellom 20 og 40 personer med opphold vendt tilbake årlig. De største gruppene har vært irakiske barnefamilier og eldre bosniere.

Det har vært lite misbruk av ordningen de siste 12 årene.

Informanter i Utlendingsdirektoratet og i Justisdepartementet har betegnet ordningen som en sovende ordning. 

Mens svenske myndigheter har lave støttebeløp slik som i Norge, hadde man en kraftig oppgradering av ordningen i 2010. Der får nå hver person som venter tilbake støtte på over 130 000 DKK. Tilbakevendingen fra Danmark doblet seg etter endringen.

Rapporten konkluderer med at ordningen kan beholdes som den er, den kan avvikles eller styrkes. Det siste vil innebære en økning i den økonomiske støtten, en avklaring, blant annet når det gjelder angrefrist, utbetaling i rater, behovsprøving, samt eksport av velferdsytelser.

Utført av: Institutt for samfunnsforskning

Bestilt av: Justis- og beredskapsdepartementet

Fant du det du lette etter?