Sekundærmigrasjon og fremtidsmuligheter blant ukrainske flyktninger i Europa


Sekundærmigrasjon og fremtidsmuligheter blant ukrainske flyktninger i Europa 

Forskningsstiftelsen Fafo (Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning) gjennomfører et forskningsoppdrag om ukrainske flyktninger i Europa og Norge på oppdrag fra UDI. Prosjektet undersøker ukraineres livssituasjon i ulike europeiske land: Hvor i Ukraina kommer de fra og hva tenker de om fremtidig opphold i landet de befinner seg i. Kunnskapen fra prosjektet skal brukes til analyser som kan danne grunnlag for politikkutforming og forskningsartikler. 

Særlig om bruk av UDIs registerdata i forskningsprosjektet

For å undersøke endringer i ankomstmønstre for personer som søker midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge, trenger Fafo informasjon om følgende: Hvem søker om kollektiv midlertidig beskyttelse i Norge, fra hvilken region i Ukraina kommer de fra, kjønn, sivilstatus og alder.  

Derfor har UDI overført pseudonymiserte data fra UDIs ankomstregistreringssystem (DUF og START) til Fafo. At data er pseudonymisert, betyr at Fafo ikke har navn eller personnummer på personene eller informasjon om hvor de bor i Norge. Fafo skal ikke presentere analyser av enkeltpersoner, men av grupper på flere hundre personer. Opplysningene kan likevel gjøre Fafo i stand til indirekte å kunne identifisere enkeltpersoner i utvalget (for eksempel om de ser på fødselsdato, hvilken by personen kommer fra og hvilke land han/hun har vært i før Norge). Fafo har taushetsplikt om opplysningene de har fått fra UDI. 

Det er kun prosjektgruppen på tre forskere som vil ha tilgang til materialet. Datamaterialet vil bli slettet når prosjektet er avsluttet – senest innen utgangen av 2024. 

Hvis du ønsker mer informasjon om prosjektet, hvilke forskere som har tilgang og hvordan data blir håndtert kan du lese mer på Fafos nettside om prosjektet (eksternt nettsted)

Du finner informasjon om prosjektet på engelsk, ukrainsk og russisk på våre sider med informasjon til flyktninger fra Ukraina