Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter


Oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter bestilt av UDI.

Pågående prosjekter

  • Gjennomgang av utlendingsforvaltningens vurderinger av barnets beste i asylsaker

  • Evaluering av Nasjonalt ankomstsenter og ny ankomst- og asylprosess

  • Sekundærmigrasjon og fremtidsmuligheter blant ukrainske flyktninger i Europa

  • Evaluering av midlertidig alternativ mottaksplass (MAMOT)

Fant du det du lette etter?