Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter


Oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter bestilt av UDI.

Pågående prosjekter

  • Hvordan fungerer regelverket for økonomiske ytelser for brukerne?

  • Gjennomgang av utlendingsforvaltningens vurderinger av barnets beste i asylsaker

  • Evaluering av Nasjonalt ankomstsenter og ny ankomst- og asylprosess

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?