Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter


Oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter bestilt av UDI.

Pågående prosjekter

  • Evaluering av kvaliteten på UDIs asylintervjuer

  • Hvordan fungerer regelverket for økonomiske ytelser for brukerne?

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?