Assisterte returer etter returland (2016)


Tabellen viser antall assisterte returer som ble gjennomført i 2016, fordelt på hvilke land personene ble returnert til.
Tabellen laster inn data
Assisterte returer1 etter returland 2016
Returland2Antall returer3
Irak 776
Afghanistan 203
Iran 91
Libanon 78
Andre 74
Russland 44
Etiopia 37
Ukraina 18
Tyrkia 13
Pakistan 12
Filippinene 11
Algerie 10
Nigeria 10
Egypt 9
Kosovo 9
Albania 7
Nepal 7
Serbia 7
Sudan 7
Somalia 6
Sri Lanka 6
Jordan 5
Kirgisistan 5
Uganda 5
Usbekistan 5
Total 1455

Returland Andre: Alle returland med færre enn 5 returer.

1 Assistert retur er retur med bistand fra norske myndigheter for utlendinger med avslag på søknad om beskyttelse eller som har søknad om beskyttelse under behandling og utlendinger som oppholder seg uten lovlig opphold i Norge som ønsker å returnere til hjemlandet.

2 Med returland menes det landet som personen har returnert til. Det er ikke nødvendigvis personens hjemland eller der personen har statsborgerskap.

3 I tillegg til antall returer i tabellen, kommer 88 ledsagede returer. Ledsaget retur er assistert retur ledsaget av politiet på reisen. Ledsaget retur tilbys som et alternativ til utlendinger som ønsker å returnere, men som ikke kan returnere med program for assistert retur av hensyn til flysikkerheten, mangel på reisedokumenter eller fordi leverandør av program for assistert retur ikke kan tilby retur til enkelte land, og som av den grunn må ledsages av politiet. Ved ledsaget retur får man samme returstøtte som ved ordinær assistert retur.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?