Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2018. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2018: Enslige mindreårige asylsøkere1 etter statsborgerskap og måned.2
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotalt
Afghanistan 2 0 2 3 3 4 0 3 5 5 3 7 37
Albania 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5
Algerie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
Angola 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Elfenbenskysten 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Eritrea 2 4 7 5 0 6 1 3 2 2 1 1 34
Etiopia 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Gambia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guinea 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5
Irak 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Iran 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libanon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Marokko 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Nigeria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Polen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Russland 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Somalia 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Statsløs 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5
Syria 0 4 3 2 3 2 1 4 6 6 2 7 40
Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Totalt 10 11 17 13 12 13 2 19 21 18 7 16 159

1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

2Antall asylsøknader etter den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a er publisert i egen tabell og inngår ikke i denne statistikken.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?