Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2019)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2018. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2019: Enslige mindreårige asylsøkere1 etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Afghanistan 4 1 3 6 4 4 2 2 5 3 4 3 41
Albania 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Algerie 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Eritrea 4 2 1 3 1 1 0 1 1 2 0 1 17
Etiopia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Irak 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Iran 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
Jemen 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Marokko 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Russland 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Somalia 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 5
Statsløs 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6
Syria 6 2 4 1 0 3 4 3 8 3 2 3 39
Sør-Afrika 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Totalt 15 9 8 14 7 12 7 17 18 10 8 10 135

1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
05.02.2020 statistikk januar
04.03.2020 statistikk januar - februar
03.04.2020 statistikk januar - mars
05.05.2020 statistikk januar - april
04.06.2020 statistikk januar - mai
06.07.2020 statistikk januar - juni
04.08.2020 statistikk januar - juli
04.09.2020 statistikk januar - august
06.10.2020 statistikk januar - september
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november
Dato blir annonsert - statistikk januar - desember

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert første gang 07.01.2020 10:00
Revidert 23.01.2020 10:00

Fant du det du lette etter?