Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2020)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2020. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2020: Enslige mindreårige asylsøkere1 etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Totalt
Afghanistan 6 3 1 0 1 3 3 4 21
Albania 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Eritrea 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Ghana 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Guinea 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Irak 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Iran 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Marokko 0 2 1 0 0 0 0 0 3
Statsløs 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Syria 8 6 2 0 0 2 4 4 26
Tchad 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totalt 15 13 7 0 3 5 10 8 61

1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
06.10.2020 statistikk januar - september
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.09.2020 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?