Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned (2015)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2015. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2015: Enslige mindreårige asylsøkere1 etter statsborgerskap og måned.
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotalt
Afghanistan 49 18 37 34 132 212 261 334 437 849 946 228 3537
Albania 1 1 0 0 1 3 2 0 6 2 0 1 17
Algerie 0 2 0 1 3 0 2 1 1 0 1 0 11
Bangladesh 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 5
Brasil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Egypt 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 9
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Eritrea 4 0 5 31 192 53 78 108 112 116 28 8 735
Etiopia 4 5 11 5 18 13 12 16 25 19 12 5 145
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
India 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Irak 1 1 0 1 0 1 4 3 16 27 22 4 80
Iran 0 0 0 0 0 0 0 1 3 21 13 2 40
Jemen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5
Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kenya 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kina 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Kongo (Brazzaville) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kosovo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Libya 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
Mali 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 3 1 1 2 0 2 4 1 1 3 2 2 22
Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nigeria 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 5
Pakistan 0 0 0 1 2 3 1 2 6 6 7 1 29
Russland 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Somalia 5 5 11 8 19 14 14 15 15 15 20 3 144
Sri Lanka 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Statsløs 3 1 2 1 0 7 7 6 4 18 9 1 59
Sudan 1 0 0 0 2 4 7 5 4 2 0 1 26
Syria 7 4 2 2 9 9 20 50 155 162 136 18 574
Tyrkia 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
Usbekistan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vietnam 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totalt 93 42 70 88 384 324 413 543 791 1249 1209 274 5480

1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Fant du det du lette etter?