Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som søkte beskyttelse (asyl) i 2018 og hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de har.
Tabellen laster inn data
Januar - juli 2018: Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.1
StatsborgerskapKvinner totaltMenn totaltTotaltKvinner(jenter) 0 - 5 årKvinner(jenter) 6 - 10 årKvinner(jenter) 11 - 17 årKvinner voksneMenn(gutter) 0 - 5 årMenn(gutter) 6 - 10 årMenn(gutter) 11 - 17 årMenn voksne
Afghanistan 20 378 398 3 3 4 10 4 2 134 238
Albania 3 17 20 0 0 0 3 0 1 4 12
Algerie 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Angola 12 10 22 1 0 2 9 1 1 0 8
Aserbajdsjan 1 5 6 0 0 0 1 0 0 0 5
Australia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bangladesh 1 4 5 1 0 0 0 1 0 0 3
Bosnia-Hercegovina 2 2 4 0 0 1 1 0 0 0 2
Brasil 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Burundi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Colombia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Egypt 2 7 9 1 0 0 1 1 0 0 6
Ekvatorial-Guinea 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
El Salvador 3 1 4 1 0 1 1 0 0 0 1
Elfenbenskysten 0 5 5 0 0 0 0 0 0 3 2
Eritrea 88 80 168 9 0 15 64 15 0 17 48
Etiopia 18 24 42 5 0 1 12 4 0 2 18
Filippinene 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Gambia 2 3 5 1 0 0 1 0 0 0 3
Georgia 2 12 14 0 0 0 2 0 0 1 11
Guinea 2 12 14 0 0 0 2 0 0 4 8
Haiti 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hellas 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Hviterussland 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
India 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Irak 37 35 72 5 4 5 23 9 1 5 20
Iran 25 34 59 3 1 1 20 4 1 1 28
Jemen 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Jordan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kamerun 1 5 6 0 0 0 1 0 0 0 5
Kasakhstan 3 5 8 1 0 0 2 2 0 1 2
Kenya 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Kina 3 6 9 0 0 0 3 0 0 0 6
Kirgisistan 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Kosovo 2 4 6 1 0 0 1 0 0 0 4
Libanon 1 4 5 0 0 0 1 0 1 1 2
Liberia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libya 1 7 8 0 0 0 1 0 0 2 5
Litauen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Makedonia 2 4 6 1 0 0 1 1 1 0 2
Malaysia 3 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0
Mali 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 1 11 12 0 0 0 1 0 0 3 8
Mauritania 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Mexico 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Moldova 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mongolia 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 1
Myanmar 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1
Nederland 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nepal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nicaragua 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nigeria 2 13 15 1 0 1 0 0 0 0 13
Pakistan 16 16 32 3 3 3 7 2 2 1 11
Polen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Romania 4 2 6 0 0 0 4 1 0 0 1
Russland 13 23 36 1 1 1 10 1 2 2 18
Saudi-Arabia 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Serbia 4 10 14 0 2 0 2 1 0 2 7
Slovenia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Somalia 12 16 28 8 0 0 4 7 0 0 9
Spania 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sri Lanka 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Statsløs 22 18 40 3 5 1 13 2 2 4 10
Storbritannia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Sudan 10 16 26 0 1 1 8 5 1 3 7
Sverige 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Syria 105 104 209 14 6 4 81 15 5 11 73
Sør-Korea 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sør-Sudan 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Tchad 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Togo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Turkmenistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 196 265 461 36 24 14 122 44 33 16 172
Uganda 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ukraina 7 21 28 0 1 0 6 2 3 1 15
Uruguay 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
USA 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Usbekistan 5 1 6 3 0 0 2 0 0 0 1
Venezuela 3 9 12 0 0 0 3 0 0 1 8
Vietnam 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zimbabwe 5 4 9 0 1 1 3 1 0 1 2
Totalt 654 1258 1912 105 52 56 441 125 56 222 855

1Antall asylsøknader etter den nye midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a (Midlertidig bestemmelse om ny behandling for utlendinger som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8) og tilhørende ikrafttredelsesrundskriv G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere). Det er 394 av denne typen søknader fordelt utover de andre kolonnene i denne tabellen.


Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2018 klokken 10:00:
05.09.2018 statistikk januar - august
04.10.2018 statistikk januar - september
06.11.2018 statistikk januar - oktober
06.12.2018 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2018 - blir kunngjort senere

Fant du det du lette etter?