Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som søkte beskyttelse (asyl) i 2018 og hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de har.
Tabellen laster inn data
Januar - april 2018: Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.1
StatsborgerskapKvinner totaltMenn totaltTotaltKvinner(jenter) 0 - 5 årKvinner(jenter) 6 - 10 årKvinner(jenter) 11 - 17 årKvinner voksneMenn(gutter) 0 - 5 årMenn(gutter) 6 - 10 årMenn(gutter) 11 - 17 årMenn voksne
Afghanistan 10 319 329 0 2 3 5 1 1 119 198
Albania 2 11 13 0 0 0 2 0 1 3 7
Algerie 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Angola 7 4 11 1 0 1 5 0 0 0 4
Aserbajdsjan 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Bangladesh 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Burundi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Colombia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Egypt 2 5 7 1 0 0 1 1 0 0 4
Ekvatorial-Guinea 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Elfenbenskysten 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Eritrea 45 44 89 3 0 10 32 3 0 13 28
Etiopia 11 13 24 3 0 1 7 3 0 2 8
Filippinene 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Gambia 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Georgia 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Guinea 1 8 9 0 0 0 1 0 0 2 6
India 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Irak 19 17 36 2 3 0 14 4 1 4 8
Iran 14 22 36 2 1 0 11 1 0 1 20
Jemen 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Kamerun 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Kasakhstan 1 3 4 0 0 0 1 2 0 0 1
Kenya 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Kina 2 3 5 0 0 0 2 0 0 0 3
Kirgisistan 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Kosovo 2 3 5 1 0 0 1 0 0 0 3
Libanon 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libya 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Makedonia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Malaysia 3 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0
Mali 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 0 10 10 0 0 0 0 0 0 3 7
Mauritania 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Moldova 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mongolia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Mosambik 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Nepal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nigeria 1 10 11 0 0 1 0 0 0 0 10
Pakistan 9 11 20 1 1 2 5 1 2 0 8
Romania 3 1 4 0 0 0 3 1 0 0 0
Russland 9 7 16 1 1 1 6 1 0 1 5
Saudi-Arabia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Serbia 1 4 5 0 0 0 1 0 0 2 2
Somalia 4 9 13 3 0 0 1 4 0 0 5
Sri Lanka 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Statsløs 13 12 25 2 3 1 7 1 1 3 7
Storbritannia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Sudan 6 10 16 0 1 1 4 3 1 1 5
Syria 52 40 92 9 2 1 40 11 1 6 22
Sør-Sudan 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Togo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tyrkia 26 36 62 4 2 1 19 4 3 1 28
Ukraina 6 12 18 0 1 0 5 1 2 0 9
Uruguay 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
USA 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Usbekistan 4 1 5 3 0 0 1 0 0 0 1
Venezuela 0 5 5 0 0 0 0 0 0 1 4
Vietnam 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zimbabwe 5 3 8 0 1 1 3 1 0 1 1
Totalt 269 685 954 38 18 24 189 46 13 163 463

1Antall asylsøknader etter den nye midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a (Midlertidig bestemmelse om ny behandling for utlendinger som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8) og tilhørende ikrafttredelsesrundskriv G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere). Det er 342 av denne typen søknader fordelt utover de andre kolonnene i denne tabellen.


Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2018 klokken 10:00:
05.06.2018 statistikk januar - mai
05.07.2018 statistikk januar - juni
07.08.2018 statistikk januar - juli
05.09.2018 statistikk januar - august
04.10.2018 statistikk januar - september
06.11.2018 statistikk januar - oktober
06.12.2018 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2018 - blir kunngjort senere