Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som søkte beskyttelse (asyl) i 2018 og hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de har.
Tabellen laster inn data
Januar 2018: Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
StatsborgerskapKvinner totaltMenn totaltTotaltKvinner(jenter) 0 - 5 årKvinner(jenter) 6 - 10 årKvinner(jenter) 11 - 17 årKvinner voksneMenn(gutter) 0 - 5 årMenn(gutter) 6 - 10 årMenn(gutter) 11 - 17 årMenn voksne
Afghanistan 0 6 6 0 0 0 0 1 1 1 3
Algerie 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Angola 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Colombia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ekvatorial-Guinea 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Elfenbenskysten 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Eritrea 9 7 16 2 0 0 7 0 0 1 6
Etiopia 1 3 4 0 0 0 1 0 0 1 2
Gambia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Georgia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Guinea 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
India 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Irak 7 7 14 0 1 0 6 2 0 1 4
Iran 2 4 6 0 0 0 2 0 0 0 4
Kamerun 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kenya 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Kosovo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libya 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Marokko 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 3
Mauritania 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mosambik 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Nigeria 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2
Pakistan 4 5 9 1 0 1 2 1 1 0 3
Romania 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Russland 3 2 5 0 0 0 3 0 0 1 1
Somalia 3 3 6 2 0 0 1 1 0 0 2
Sri Lanka 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Statsløs 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Sudan 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Syria 12 7 19 1 0 0 11 2 0 1 4
Sør-Sudan 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Tyrkia 2 2 4 0 1 0 1 0 0 0 2
Ukraina 1 3 4 0 0 0 1 0 2 0 1
USA 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Usbekistan 3 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0
Vietnam 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zimbabwe 5 2 7 0 1 1 3 1 0 1 0
Totalt 61 82 143 8 3 3 47 9 4 8 61

Asylsøknader oppdateres en gång per måned og publiseres på følgende datoer i 2018 klokken 10:00:
06.03.2018 statistikk januar - feburar
05.04.2018 statistikk januar - mars
04.05.2018 statistikk januar - april
05.06.2018 statistikk januar - mai
05.07.2018 statistikk januar - juni
07.08.2018 statistikk januar - juli
05.09.2018 statistikk januar - august
04.10.2018 statistikk januar - september
06.11.2018 statistikk januar - oktober
06.12.2018 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2018 - blir kunngjort senere