Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som søkte beskyttelse (asyl) i 2018 og hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de har.
Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2018: Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.1
StatsborgerskapKvinner totaltMenn totaltTotaltKvinner(jenter) 0 - 5 årKvinner(jenter) 6 - 10 årKvinner(jenter) 11 - 17 årKvinner voksneMenn(gutter) 0 - 5 årMenn(gutter) 6 - 10 årMenn(gutter) 11 - 17 årMenn voksne
Afghanistan 25 404 429 4 3 6 12 6 4 144 250
Albania 9 28 37 1 1 0 7 0 1 6 21
Algerie 0 11 11 0 0 0 0 0 0 1 10
Angola 13 14 27 1 0 2 10 2 1 0 11
Arabiske Emiratene 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Armenia 2 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0
Aserbajdsjan 1 7 8 0 0 0 1 0 0 0 7
Australia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bangladesh 1 5 6 1 0 0 0 1 0 0 4
Bhutan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 2 2 4 0 0 1 1 0 0 0 2
Brasil 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Burundi 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Colombia 1 7 8 0 0 0 1 1 1 0 5
Costa Rica 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 2 5 7 0 0 2 0 0 0 0 5
Egypt 2 10 12 1 0 0 1 1 0 0 9
Ekvatorial-Guinea 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
El Salvador 6 2 8 1 0 1 4 0 0 0 2
Elfenbenskysten 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Eritrea 123 122 245 11 0 15 97 23 0 22 77
Etiopia 24 30 54 7 0 2 15 4 0 2 24
Filippinene 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1
Finland 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 2 4 6 1 0 0 1 0 0 0 4
Georgia 4 21 25 0 0 0 4 0 0 1 20
Ghana 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Guinea 3 12 15 0 0 0 3 0 0 3 9
Haiti 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hellas 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Hviterussland 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
India 2 6 8 0 0 0 2 1 0 0 5
Irak 47 41 88 7 5 6 29 6 1 7 27
Iran 44 65 109 5 3 2 34 7 4 5 49
Italia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jemen 1 6 7 1 0 0 0 0 1 0 5
Jordan 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kamerun 1 7 8 0 0 0 1 0 0 0 7
Kasakhstan 3 7 10 1 0 0 2 2 0 1 4
Kenya 2 3 5 0 0 0 2 1 0 0 2
Kina 6 6 12 0 0 0 6 0 0 0 6
Kirgisistan 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Kongo (Brazzaville) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Kosovo 4 6 10 1 0 0 3 0 0 0 6
Kroatia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kuwait 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libanon 1 5 6 0 0 0 1 0 1 1 3
Liberia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Libya 1 8 9 0 0 0 1 0 0 0 8
Litauen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Makedonia 2 6 8 1 0 0 1 1 1 0 4
Malaysia 3 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0
Mali 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 4 15 19 0 0 0 4 0 0 3 12
Mauritania 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Mexico 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Moldova 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mongolia 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 1
Myanmar 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2
Nederland 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nepal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nicaragua 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Niger 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nigeria 3 18 21 1 0 1 1 1 0 0 17
Pakistan 18 21 39 3 3 3 9 3 2 2 14
Polen 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Romania 4 4 8 0 0 0 4 1 0 0 3
Russland 20 31 51 2 1 2 15 1 4 4 22
Rwanda 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Saudi-Arabia 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Senegal 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Sentralafrikanske Republikk 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Serbia 6 11 17 1 2 0 3 1 0 2 8
Slovenia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Somalia 16 27 43 9 0 0 7 8 0 3 16
Spania 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sri Lanka 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Statsløs 31 32 63 4 5 1 21 4 3 10 15
Storbritannia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Sudan 15 20 35 0 1 1 13 5 1 1 13
Sverige 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Syria 184 184 368 19 6 12 147 20 6 25 133
Sør-Korea 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sør-Sudan 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Togo 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Tunisia 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Turkmenistan 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 1
Tyrkia 291 399 690 51 38 17 185 72 44 27 256
Uganda 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Ukraina 8 30 38 0 1 0 7 2 3 2 23
Uruguay 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
USA 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Usbekistan 6 4 10 3 0 0 3 0 0 0 4
Venezuela 5 11 16 0 0 0 5 0 0 1 10
Vietnam 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zambia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zimbabwe 5 4 9 0 1 1 3 1 0 1 2
Totalt 980 1728 2708 140 71 77 692 178 78 277 1195

1Antall asylsøknader etter den nye midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a (Midlertidig bestemmelse om ny behandling for utlendinger som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8) og tilhørende ikrafttredelsesrundskriv G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere). Det er 399 av denne typen søknader fordelt utover de andre kolonnene i denne tabellen.


Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2018 klokken 10:00:
06.12.2018 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2018 - blir kunngjort senere

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?