Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2010)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader om beskyttelse (asyl) i Norge (behandlet i 2010), for personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
Tabellen laster inn data
Asylvedtak i UDI etter statsborgerskap og utfall for enslig mindreårig asylsøker (2010)
StatsborgerskapKonvensjonsflyktning (Asyl)Annen FlyktningsstatusHumanitære grunner15-måneders-
regelen
EMA begrensetAvslagDublin II-forordningenTrygt 3dje landTrukket/ henlagtTotalt
Afghanistan 36 654 9 1 17 40 49 1 3 810
Albania     1             1
Algerie           4 16   6 26
Angola 1   2     1       4
Bosnia-Hercegovina             1     1
Burundi 1 1               2
Dem. Rep. Kongo (DRC)   1 3             4
El Salvador           1       1
Eritrea 23 5 38   2 1 11 2   82
Etiopia 6 2 8   4 5       25
Guinea           1 2     3
Irak 3   10   6 10 6   5 40
Iran     2   1 5       8
Jemen   1       1       2
Kamerun                 1 1
Kenya         1         1
Kina 4                 4
Kosovo           3       3
Liberia                 1 1
Libya           1     1 2
Marokko 4       2   2   2 10
Niger             2     2
Nigeria           1       1
Pakistan   2 1             3
Russland 1   3   2 4 6     16
Senegal             2     2
Serbia           2       2
Somalia 31 27 1   2 1 42 6   110
Sri Lanka   23               23
Statsløs     1   1 2 6   2 12
Sudan             2     2
Syria   2 3   2 2       9
Tadsjikistan           2 1     3
Tunisia           1 1     2
Tyrkia           1       1
Uganda 1         2       3
Usbekistan     1   1         2
Zimbabwe     1     1       2
Total 111 718 84 1 41 92 149 9 21 1226

Fant du det du lette etter?