Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2010)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader om beskyttelse (asyl) i Norge (behandlet i 2010), for personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
The table is loading data
Asylvedtak i UDI etter statsborgerskap og utfall for enslig mindreårig asylsøker (2010)
StatsborgerskapKonvensjonsflyktning (Asyl)Annen FlyktningsstatusHumanitære grunner15-måneders-
regelen
EMA begrensetAvslagDublin II-forordningenTrygt 3dje landTrukket/ henlagtTotalt
Afghanistan 36 654 9 1 17 40 49 1 3 810
Albania     1             1
Algerie           4 16   6 26
Angola 1   2     1       4
Bosnia-Hercegovina             1     1
Burundi 1 1               2
Dem. Rep. Kongo (DRC)   1 3             4
El Salvador           1       1
Eritrea 23 5 38   2 1 11 2   82
Etiopia 6 2 8   4 5       25
Guinea           1 2     3
Irak 3   10   6 10 6   5 40
Iran     2   1 5       8
Jemen   1       1       2
Kamerun                 1 1
Kenya         1         1
Kina 4                 4
Kosovo           3       3
Liberia                 1 1
Libya           1     1 2
Marokko 4       2   2   2 10
Niger             2     2
Nigeria           1       1
Pakistan   2 1             3
Russland 1   3   2 4 6     16
Senegal             2     2
Serbia           2       2
Somalia 31 27 1   2 1 42 6   110
Sri Lanka   23               23
Statsløs     1   1 2 6   2 12
Sudan             2     2
Syria   2 3   2 2       9
Tadsjikistan           2 1     3
Tunisia           1 1     2
Tyrkia           1       1
Uganda 1         2       3
Usbekistan     1   1         2
Zimbabwe     1     1       2
Total 111 718 84 1 41 92 149 9 21 1226

Did you find what you were looking for?