Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige (2009)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader om beskyttelse (asyl) i Norge, (behandlet i 2009), fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet. 
Tabellen laster inn data
Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige (2009)
StatsborgerskapAsylAnnen beskyttelseHumanitære grunner15-måneders-
regelen
EMA begrensetAvslagDublin II-forordningenAvslag annen grunnTrukket / henlagtTotalt
Totalt 65 628 112 0 33 90 195 5 44 1172
Afghanistan 29 546 10 - 1 9 72 - 6 673
Algerie - - 2 - - - 9 - 3 14
Burundi - - 2 - - - - - - 2
Dem. Rep. Kongo - - 2 - 1 - - - - 3
Eritrea 8 4 26 - - - 21 - 1 60
Etiopia 12 - 9 - 5 1 - - - 27
Gambia - - - - 1 - 1 - - 2
Georgia - - - - - 1 - - - 1
Ghana - - - - - 1 1 - - 2
Guinea - - - - - - 1 - - 1
India - - - - - - - - 7 7
Irak 3 1 45 - 19 64 12 1 15 160
Iran - - 1 - - 7 1 - - 9
Jemen - - 3 - - 1 - - - 4
Kina 2 - - - 1 1 1 - - 5
Kosovo - - - - - - - - 1 1
Libya - - - - - - 1 - - 1
Marokko - - - - - - 1 - 3 4
Mongolia - - - - 1 - - - - 1
Myanmar 3 - - - - - - - - 3
Nigeria - - 1 - 3 1 4 - - 9
Nord-Korea - - 1 - - - - - - 1
Russland - 1 - - - 1 6 - 1 9
Somalia 8 36 9 - - - 56 4 5 118
Sri Lanka - 37 - - - 1 - - - 38
Statsløs - 1 - - - 2 5 - 2 10
Sudan - - - - - - 3 - - 3
Tadsjikistan - - 1 - - - - - - 1
Tanzania - - - - 1 - - - - 1
Tunisia - - - - - 1 - - - 1
Vietnam - - - - - - - - 1 1

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?