Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige (2009)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader om beskyttelse (asyl) i Norge, (behandlet i 2009), fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet. 
The table is loading data
Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige (2009)
StatsborgerskapAsylAnnen beskyttelseHumanitære grunner15-måneders-
regelen
EMA begrensetAvslagDublin II-forordningenAvslag annen grunnTrukket / henlagtTotalt
Totalt 65 628 112 0 33 90 195 5 44 1172
Afghanistan 29 546 10 - 1 9 72 - 6 673
Algerie - - 2 - - - 9 - 3 14
Burundi - - 2 - - - - - - 2
Dem. Rep. Kongo - - 2 - 1 - - - - 3
Eritrea 8 4 26 - - - 21 - 1 60
Etiopia 12 - 9 - 5 1 - - - 27
Gambia - - - - 1 - 1 - - 2
Georgia - - - - - 1 - - - 1
Ghana - - - - - 1 1 - - 2
Guinea - - - - - - 1 - - 1
India - - - - - - - - 7 7
Irak 3 1 45 - 19 64 12 1 15 160
Iran - - 1 - - 7 1 - - 9
Jemen - - 3 - - 1 - - - 4
Kina 2 - - - 1 1 1 - - 5
Kosovo - - - - - - - - 1 1
Libya - - - - - - 1 - - 1
Marokko - - - - - - 1 - 3 4
Mongolia - - - - 1 - - - - 1
Myanmar 3 - - - - - - - - 3
Nigeria - - 1 - 3 1 4 - - 9
Nord-Korea - - 1 - - - - - - 1
Russland - 1 - - - 1 6 - 1 9
Somalia 8 36 9 - - - 56 4 5 118
Sri Lanka - 37 - - - 1 - - - 38
Statsløs - 1 - - - 2 5 - 2 10
Sudan - - - - - - 3 - - 3
Tadsjikistan - - 1 - - - - - - 1
Tanzania - - - - 1 - - - - 1
Tunisia - - - - - 1 - - - 1
Vietnam - - - - - - - - 1 1

Did you find what you were looking for?