Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2016)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2016) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
januar - desember 2016 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI(første instans) etter statsborgerskap og utfall.
StatsborgerskapKonvensjonsflyktning (Asyl)Annen FlyktningsstatusHumanitære grunnerEMA begrensetAvslagDublin III-forordningTrygt 3dje landTrukket / henlagtTotaltInnvilgelsesandel realitetsbehandlet %*Innvilgelsesandel alle%**
Afghanistan 424 307 259 295 111 5 2 82 1485 71 67
Albania 0 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0
Algerie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
El Salvador 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Eritrea 227 0 1 1 0 2 0 3 234 100 97
Etiopia 7 0 6 5 12 0 1 2 33 43 39
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Irak 0 4 1 3 14 2 0 4 28 23 18
Iran 13 0 0 2 4 1 0 1 21 68 62
Kosovo 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Libya 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marokko 0 0 1 2 0 1 0 11 15 33 7
Pakistan 3 0 0 3 1 0 0 1 8 43 38
Russland 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Somalia 6 2 1 3 1 0 0 3 16 69 56
Sri Lanka 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 100
Statsløs 28 1 0 0 0 1 0 3 33 100 88
Sudan 5 0 0 0 1 0 0 0 6 83 83
Syria 315 0 0 0 0 11 0 17 343 100 92
Tyrkia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Total 1028 314 270 316 150 23 3 135 2239 78 72

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.

Fant du det du lette etter?