Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2017)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2017) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
januar - desember 2017 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI(første instans) etter statsborgerskap og utfall.
StatsborgerskapKonvensjonsflyktning (Asyl)Annen FlyktningsstatusHumanitære grunnerEMA begrensetAvslagDublin III-forordningTrygt 3dje landTrukket / henlagtTotaltInnvilgelsesandel realitetsbehandlet %*Innvilgelsesandel alle%**
Afghanistan 76 53 134 346 86 2 0 16 713 38 37
Albania 0 0 0 0 3 0 0 2 5 0 0
Algerie 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Burundi 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eritrea 41 0 0 0 0 1 1 0 43 100 95
Etiopia 0 0 1 5 1 1 0 0 8 14 13
Filippinene 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Irak 4 0 2 4 1 0 0 0 11 55 55
Iran 1 0 0 1 2 0 0 0 4 25 25
Jemen 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100 100
Kina 4 0 0 0 0 0 0 0 4 100 100
Libanon 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Libya 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Marokko 0 0 0 1 0 0 0 4 5 0 0
Pakistan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Romania 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Somalia 13 1 2 4 2 0 0 1 23 73 70
Sri Lanka 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 100
Statsløs 2 0 1 0 1 0 0 0 4 75 75
Syria 59 0 0 0 0 1 1 2 63 100 94
Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Total 202 54 141 361 98 6 3 32 897 46 44

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.

Fant du det du lette etter?