Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2014)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader om beskyttelse (asyl) i Norge, (behandlet i 2014), fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
Tabellen laster inn data
2014 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI (første instans) etter statsborgerskap og utfall.
StatsborgerskapKonvensjonsflyktning (Asyl)Annen FlyktningsstatusHumanitære grunner15-måneders-
regelen
EMA begrensetAvslagDublin III(II)-forordningenTrygt 3dje landTrukket / henlagtTotalt
Afghanistan 57 96 36 0 5 3 1 2 2 202
Albania 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
Algerie 0 0 1 0 0 1 4 0 15 21
Egypt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Elfenbenskysten 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Eritrea 359 0 0 0 7 0 1 1 2 370
Etiopia 9 0 5 0 2 4 1 0 0 21
Gambia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ghana 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Guinea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Irak 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Iran 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Jemen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kenya 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kina 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Kosovo 1 0 1 0 0 2 0 0 1 5
Libanon 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Libya 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Marokko 0 0 0 0 0 1 1 0 5 7
Mauritania 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Mongolia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Nepal 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Nigeria 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Pakistan 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4
Russland 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Somalia 54 15 1 0 0 0 2 0 2 74
Statsløs 8 14 1 0 0 0 1 0 3 27
Sudan 2 0 0 0 0 1 0 0 1 4
Syria 17 7 0 0 0 0 1 1 7 33
Tunisia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Usbekistan 0 0 1 0 0 4 0 0 0 5
Total 513 132 50 0 21 34 15 5 44 814

Fant du det du lette etter?