Asylvedtak for relokaliserte aylsøkere etter statsborgerskap og utfall (2017-2018)


Tabellen viser de forskjellige utfallene av søknader om beskyttelse (asyl) fra personer som har blitt relokalisert fra Hellas og Italia, fordelt på hvilke statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
november 2016 - desember 2018 - Asylvedtak i UDI (første instans) etter statsborgerskap og utfall for relokaliserte asylsøkere.1
StatsborgerskapKonvensjonsflyktning(Asyl)Annen flyktningsstatusHumanitære grunnerAvslagTrukket/henlagtInnvilgelsesandel*i prosentTotalt antall vedtakSaker fortsatt til behandlingTotalt antall relokaliserte asylsøkere1
Eritrea 782 9 4 9 0 99 804 6 810
Irak 26 0 4 13 0 67 43 2 45
Kamerun 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Statsløs 37 0 0 0 0 100 37 6 43
Syria 583 0 0 0 2 100 585 25 610
Total 1428 9 8 23 2 98 1470 39 1509

1I budsjettvedtaket høsten 2015 besluttet Stortinget å stille 1 500 plasser tilgjengelige for relokalisering til Norge. 1 500 personer har kommet til Norge, men på grunn av barnefødsler har antallet relokaliserte personer totalt blitt 1 509.

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl),Annen flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?