Asylvedtak for relokaliserte aylsøkere etter statsborgerskap og utfall (2016-2019)


Tabellen viser de forskjellige utfallene av søknader om beskyttelse (asyl) fra personer som har blitt relokalisert fra Hellas og Italia, fordelt på hvilke statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
november 2016 - februar 2019 - Asylvedtak i UDI (første instans) etter statsborgerskap og utfall for relokaliserte asylsøkere.1
StatsborgerskapKonvensjonsflyktning(Asyl)Annen flyktningsstatusHumanitære grunnerAvslagTrukket/henlagtInnvilgelsesandel*i prosentTotalt antall vedtakSaker fortsatt til behandlingTotalt antall relokaliserte asylsøkere1
Eritrea 785 10 5 9 0 99 809 1 810
Irak 26 0 6 13 0 69 45 0 45
Kamerun 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Statsløs 37 0 0 0 0 100 37 6 43
Syria 594 0 0 0 2 100 596 14 610
Total 1442 10 11 23 2 98 1488 21 1509

1I budsjettvedtaket høsten 2015 besluttet Stortinget å stille 1 500 plasser tilgjengelige for relokalisering til Norge. 1 500 personer har kommet til Norge, men på grunn av barnefødsler har antallet relokaliserte personer totalt blitt 1 509.

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl),Annen flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag.

Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
04.04.2019 statistikk januar - mars
07.05.2019 statistikk januar - april
05.06.2019 statistikk januar - mai
04.07.2019 statistikk januar - juni
06.08.2019 statistikk januar - juli
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?