Asylvedtak for relokaliserte aylsøkere etter statsborgerskap og utfall (2016-2019)


Tabellen viser de forskjellige utfallene av søknader om beskyttelse (asyl) fra personer som har blitt relokalisert fra Hellas og Italia, fordelt på hvilke statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
november 2016 - desember 2019 - Asylvedtak i UDI (første instans) etter statsborgerskap og utfall for relokaliserte asylsøkere.1
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning(Asyl) Annen flyktningsstatus Humanitære grunner Avslag Trukket/henlagt Innvilgelsesandel*i prosent Totalt antall vedtak Saker fortsatt til behandling Totalt antall relokaliserte asylsøkere1
Eritrea 786 10 5 9 0 99 810 0 810
Irak 26 0 6 13 0 69 45 0 45
Kamerun 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Statsløs 40 0 0 5 0 89 45 0 45
Syria 600 0 0 0 2 100 602 6 608
Total 1452 10 11 28 2 98 1503 6 1509

1I budsjettvedtaket høsten 2015 besluttet Stortinget å stille 1 500 plasser tilgjengelige for relokalisering til Norge. 1 500 personer har kommet til Norge, men på grunn av barnefødsler har antallet relokaliserte personer totalt blitt 1 509.

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl),Annen flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?