Beboere i asylmottak etter fylke og måned (2018)


Tabellen viser hvor mange personer i 2018 som bodde i asylmottak i de ulike fylkene i Norge. Tallene viser også antall beboere per måned, ved utgangen av måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - april 2018: Antall beboere i asylmottak etter fylke og måned.
FylkeJanFebMarApr
01.Østfold 233 175 174 195
02.Akershus 144 138 139 134
03.Oslo 324 298 153 140
04.Hedmark 244 237 238 223
05.Oppland 251 271 266 262
06.Buskerud 236 242 174 131
07.Vestfold 128 131 139 126
08.Telemark 278 197 192 169
09.Aust-Agder 144 149 150 130
10.Vest-Agder 395 398 385 356
11.Rogaland 281 283 271 253
12.Hordaland 340 345 323 306
14.Sogn og Fjordane 246 126 117 115
15.Møre og Romsdal 345 339 328 309
18.Nordland 404 440 428 420
19.Troms 384 292 289 272
20.Finnmark 11 11 0 0
50.Trøndelag 497 490 479 473
Totalt 4885 4562 4245 4014