Beboere i asylmottak etter fylke og måned (2018)


Tabellen viser hvor mange personer i 2018 som bodde i asylmottak i de ulike fylkene i Norge. Tallene viser også antall beboere per måned, ved utgangen av måneden.
Tabellen laster inn data
Januar 2018: Antall beboere i asylmottak etter fylke og måned.
FylkeJan
01.Østfold 233
02.Akershus 216
03.Oslo 252
04.Hedmark 244
05.Oppland 251
06.Buskerud 236
07.Vestfold 128
08.Telemark 278
09.Aust-Agder 144
10.Vest-Agder 395
11.Rogaland 281
12.Hordaland 340
14.Sogn og Fjordane 246
15.Møre og Romsdal 345
18.Nordland 404
19.Troms 384
20.Finnmark 11
50.Trøndelag 497
Totalt 4885