Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2018)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
April 2018: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
StatsborgerskapMed tillatelse skal bosettesMed tillatelse skal ikke bosettesMed søknad til behandlingMed avslag til klagebehandlingHenlagt/trukket/ukjentMed utreiseplikt*Total
Afghanistan 53 209 37 122 22 123 566
Albania 0 0 7 1 0 6 14
Algerie 0 0 0 1 0 7 8
Andre1 3 10 22 7 2 39 83
Angola 0 1 9 0 0 0 10
Aserbajdsjan 0 0 0 2 0 3 5
Bangladesh 5 4 0 8 0 9 26
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 0 4 7 0 3 15
Eritrea 147 44 299 15 13 215 733
Etiopia 39 39 54 52 19 288 491
Filippinene 0 0 4 2 0 0 6
Ghana 0 8 0 0 0 1 9
Guinea 1 2 2 0 1 1 7
Irak 45 44 39 51 3 185 367
Iran 36 25 57 59 3 189 369
Jemen 9 2 3 0 0 1 15
Kamerun 0 0 4 0 0 2 6
Kina 1 0 5 0 0 10 16
Libanon 0 0 1 0 0 7 8
Liberia 0 4 0 0 0 1 5
Libya 1 0 1 0 1 4 7
Marokko 2 2 0 1 0 12 17
Mongolia 0 0 1 5 0 0 6
Myanmar 0 0 0 2 0 3 5
Nigeria 3 2 4 1 1 13 24
Norge 1 1 0 0 20 0 22
Pakistan 0 6 5 4 0 11 26
Russland 10 12 7 3 1 18 51
Saudi-Arabia 1 0 3 0 1 0 5
Somalia 23 33 29 14 16 90 205
Sri Lanka 0 5 1 0 0 3 9
Statsløs 29 7 69 22 5 52 184
Sudan 7 7 13 1 0 6 34
Syria 213 3 247 10 11 10 494
Sør-Sudan 0 9 3 0 0 0 12
Tyrkia 29 2 74 1 4 8 118
Uganda 0 0 5 0 0 0 5
Ukraina 0 0 4 1 1 1 7
Usbekistan 1 0 4 0 1 5 11
Venezuela 1 0 4 6 2 0 13
Totalt 661 481 1021 398 127 1326 4014

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.