Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2018)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar 2018: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
StatsborgerskapMed tillatelse skal bosettesMed tillatelse skal ikke bosettesMed søknad til behandlingMed avslag til klagebehandlingHenlagt/trukket/ukjentMed utreiseplikt*Total
Afghanistan 65 213 69 205 52 147 751
Albania 0 0 2 1 0 5 8
Algerie 0 0 0 1 0 9 10
Andre1 5 8 20 19 3 27 82
Bangladesh 12 4 0 11 0 5 32
Burundi 0 2 1 3 0 0 6
Dem. Rep. Kongo (DRC) 2 0 3 7 0 8 20
Egypt 0 3 1 0 0 2 6
Elfenbenskysten 1 1 0 1 1 3 7
Eritrea 202 47 348 18 15 236 866
Etiopia 35 43 69 56 21 326 550
Filippinene 0 0 4 2 0 0 6
Ghana 0 8 0 0 0 8 16
Guinea 1 2 2 0 1 2 8
Irak 82 49 38 91 5 170 435
Iran 37 25 70 89 6 191 418
Jemen 12 3 2 1 0 0 18
Kasakhstan 1 0 0 0 0 4 5
Kina 4 0 4 0 0 10 18
Kirgisistan 4 1 0 0 0 2 7
Libanon 5 0 0 0 0 9 14
Liberia 0 4 1 0 0 0 5
Libya 1 0 1 2 2 5 11
Marokko 3 2 2 2 1 13 23
Mongolia 0 0 1 4 0 1 6
Myanmar 0 0 0 3 0 2 5
Nigeria 3 1 4 4 5 9 26
Norge 1 1 0 0 26 0 28
Pakistan 1 6 10 4 0 9 30
Russland 4 16 4 7 5 19 55
Somalia 42 36 29 17 12 106 242
Sri Lanka 0 4 1 1 0 4 10
Statsløs 45 11 90 10 8 60 224
Sudan 7 8 7 1 0 7 30
Syria 383 6 294 10 8 11 712
Sør-Sudan 4 9 3 0 0 0 16
Tunisia 0 0 1 3 0 1 5
Tyrkia 59 6 57 6 3 9 140
Uganda 2 0 5 0 0 1 8
Ukraina 0 0 0 4 0 2 6
Usbekistan 2 0 4 0 0 1 7
Venezuela 0 0 3 4 0 1 8
Zimbabwe 0 0 0 0 4 1 5
Totalt 1025 519 1150 587 178 1426 4885

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.