Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2018)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Desember 2018: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
StatsborgerskapMed tillatelse skal bosettesMed tillatelse skal ikke bosettesMed søknad til behandlingMed avslag til klagebehandlingHenlagt/trukket/ukjentMed utreiseplikt*Total
Afghanistan 55 121 50 55 16 63 360
Albania 0 0 20 4 2 1 27
Algerie 0 0 0 0 0 6 6
Andre1 6 8 36 19 1 36 106
Bangladesh 5 3 0 7 0 6 21
Colombia 0 0 6 0 2 1 9
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 2 6 5 0 2 16
El Salvador 0 0 7 1 0 0 8
Eritrea 112 39 49 17 18 179 414
Etiopia 30 41 16 35 12 244 378
Filippinene 0 0 0 6 0 0 6
Ghana 0 8 0 2 0 8 18
Irak 30 30 33 35 3 145 276
Iran 12 10 54 66 2 177 321
Jemen 3 0 7 0 0 2 12
Kamerun 0 1 0 4 0 2 7
Kenya 0 2 2 0 0 1 5
Kina 1 0 8 1 1 9 20
Libya 1 0 3 0 1 3 8
Marokko 1 0 0 0 0 6 7
Mongolia 0 0 0 5 0 0 5
Myanmar 0 0 3 1 0 3 7
Nicaragua 0 0 12 0 0 0 12
Nigeria 2 3 4 5 1 5 20
Norge 0 0 0 0 28 0 28
Pakistan 0 1 6 2 1 8 18
Russland 0 12 18 2 1 9 42
Somalia 18 26 19 29 6 78 176
Sri Lanka 0 4 1 1 1 1 8
Statsløs 10 7 69 6 5 49 146
Sudan 6 7 16 3 0 5 37
Syria 137 1 124 13 5 11 291
Sør-Sudan 0 9 3 0 0 0 12
Tyrkia 1 3 669 16 40 11 740
Uganda 2 0 4 3 0 0 9
Ukraina 0 0 3 7 0 2 12
Usbekistan 0 0 4 2 1 5 12
Venezuela 0 0 16 3 0 0 19
Totalt 433 338 1268 355 147 1078 3619

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?