Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2018)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
November 2018: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
StatsborgerskapMed tillatelse skal bosettesMed tillatelse skal ikke bosettesMed søknad til behandlingMed avslag til klagebehandlingHenlagt/trukket/ukjentMed utreiseplikt*Total
Afghanistan 51 121 52 53 18 63 358
Albania 0 0 11 4 2 3 20
Algerie 0 0 0 0 0 7 7
Andre1 3 6 35 14 1 28 87
Angola 0 1 1 1 3 0 6
Bangladesh 5 3 0 8 0 6 22
Colombia 0 0 7 0 1 1 9
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 2 5 5 0 2 15
El Salvador 1 0 7 1 0 0 9
Eritrea 188 39 74 12 20 187 520
Etiopia 31 39 18 28 13 263 392
Filippinene 0 0 1 5 0 0 6
Ghana 0 8 0 1 0 8 17
Irak 30 30 32 39 0 152 283
Iran 14 11 68 55 3 175 326
Jemen 4 0 10 0 0 2 16
Kamerun 0 1 0 3 0 2 6
Kasakhstan 0 0 4 1 0 0 5
Kenya 0 2 2 0 0 1 5
Kina 1 0 9 0 1 9 20
Libanon 0 0 0 0 0 5 5
Libya 3 0 3 0 1 3 10
Marokko 1 0 0 0 0 7 8
Mongolia 0 0 0 5 0 0 5
Myanmar 0 0 3 1 0 3 7
Nigeria 2 6 4 2 1 5 20
Norge 0 0 0 0 27 0 27
Pakistan 0 1 6 1 1 10 19
Russland 5 12 15 4 1 15 52
Somalia 18 35 18 27 7 79 184
Sri Lanka 0 4 0 1 1 1 7
Statsløs 16 8 63 5 6 52 150
Sudan 46 7 16 4 1 5 79
Syria 194 3 145 14 7 9 372
Sør-Sudan 0 9 3 0 0 0 12
Tunisia 0 0 0 3 0 2 5
Tyrkia 1 3 640 11 39 7 701
Uganda 1 0 4 3 0 0 8
Ukraina 0 0 4 6 0 1 11
Usbekistan 0 0 5 0 1 5 11
Venezuela 0 0 15 3 0 0 18
Totalt 616 351 1280 320 155 1118 3840

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?