Beboere i asylmottak etter uke (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2018. Tellingene blir gjort hver mandag. Tallene viser også hvor mange personer i asylmottak som oppgir at de er under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar (EMA).
Tabellen laster inn data
Belegg i mottak hver mandag 2018
UKEDatoTotaltTransittOrdinæreTilrettelagteEMA-transittEMA-plasser
21 3928 290 3397 70 32 139
20 3959 276 3438 71 34 140
19 3981 276 3460 70 33 142
18 4013 268 3489 72 34 150
17 4058 266 3534 70 33 155
16 4103 270 3570 71 30 162
15 4171 308 3597 73 31 162
14 4246 317 3651 74 32 172
13 4247 305 3657 75 30 180
12 4353 353 3710 74 25 191
11 4469 372 3798 73 23 203
10 4530 390 3837 72 21 210
9 4598 371 3916 71 20 220
8 4671 357 3998 71 17 228
7 4750 382 4045 69 24 230
6 4850 375 4145 69 22 239
5 4906 383 4176 71 25 251
4 4975 381 4239 73 27 255
3 5047 399 4282 73 28 265
2 5072 385 4309 71 29 278
1 5101 355 4362 69 28 287
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)