Beboere i asylmottak etter uke (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2018. Tellingene blir gjort hver mandag. Tallene viser også hvor mange personer i asylmottak som oppgir at de er under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar (EMA).
Tabellen laster inn data
Belegg i mottak hver mandag 2018
UKEDatoTotaltTransittOrdinæreTilrettelagteEMA-transittEMA-plasser
7 4750 382 4047 69 23 229
6 4848 374 4144 69 22 239
5 4905 383 4175 71 25 251
4 4974 381 4238 73 27 255
3 5046 399 4281 73 28 265
2 5071 385 4308 71 29 278
1 5101 355 4362 69 28 287
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)