Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2024)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Tabellen laster inn data
Januar 2024: Antall innvilgde familieinnvandingstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Totalt
Afghanistan 36 36
Albania 8 8
Algerie 1 1
Argentina 4 4
Armenia 5 5
Aserbajdsjan 1 1
Australia 8 8
Bangladesh 4 4
Belarus 1 1
Bosnia-Hercegovina 3 3
Brasil 20 20
Burundi 1 1
Canada 5 5
Chile 1 1
Colombia 4 4
Costa Rica 1 1
Cuba 1 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) 12 12
Egypt 5 5
El Salvador 2 2
Eritrea 41 41
Etiopia 15 15
Filippinene 66 66
Gambia 1 1
Georgia 1 1
Ghana 8 8
India 113 113
Indonesia 5 5
Irak 12 12
Iran 22 22
Japan 4 4
Jemen 2 2
Jordan 1 1
Kambodsja 1 1
Kamerun 4 4
Kapp Verde 1 1
Kasakhstan 7 7
Kenya 2 2
Kina 25 25
Kosovo 6 6
Libanon 2 2
Liberia 2 2
Malaysia 6 6
Marokko 8 8
Mexico 3 3
Myanmar 8 8
Nepal 12 12
Nigeria 6 6
Nord-Makedonia 3 3
Pakistan 76 76
Peru 2 2
Russland 30 30
Senegal 1 1
Serbia 34 34
Somalia 12 12
Sri Lanka 12 12
Statsløs 7 7
Storbritannia 20 20
Sudan 10 10
Syria 120 120
Sør-Afrika 7 7
Sør-Korea 1 1
Sør-Sudan 3 3
Thailand 40 40
Tunisia 3 3
Tyrkia 23 23
Uganda 1 1
Ukraina 8 8
USA 43 43
Venezuela 2 2
Vietnam 4 4
Zambia 1 1
Zimbabwe 1 1
Totalt 971 971

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Fant du det du lette etter?