Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2024)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
The table is loading data
Januar - mars 2024: Antall innvilgde familieinnvandingstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Totalt
Afghanistan 36 15 41 92
Albania 8 4 3 15
Algerie 1 4 1 6
Argentina 4 0 0 4
Armenia 5 0 0 5
Aserbajdsjan 1 1 4 6
Australia 8 5 3 16
Bangladesh 4 10 5 19
Belarus 1 7 1 9
Benin 0 7 0 7
Bolivia 0 0 1 1
Bosnia-Hercegovina 3 7 0 10
Brasil 18 15 12 45
Burundi 1 0 0 1
Canada 5 5 1 11
Chile 1 1 4 6
Colombia 4 3 7 14
Costa Rica 1 2 1 4
Cuba 1 0 2 3
Dem. Rep. Kongo (DRC) 12 6 8 26
Dominikanske Republikk 0 0 1 1
Egypt 5 10 4 19
El Salvador 2 0 0 2
Eritrea 42 44 35 121
Etiopia 15 11 9 35
Filippinene 64 59 43 166
Gambia 1 0 1 2
Georgia 1 2 0 3
Ghana 8 8 4 20
India 112 64 76 252
Indonesia 5 10 8 23
Irak 12 7 16 35
Iran 22 13 14 49
Israel 0 1 0 1
Japan 4 7 6 17
Jemen 2 4 2 8
Jordan 1 2 2 5
Kambodsja 1 1 1 3
Kamerun 4 3 1 8
Kapp Verde 1 0 0 1
Kasakhstan 7 10 2 19
Kenya 2 4 12 18
Kina 24 13 31 68
Kirgisistan 0 0 1 1
Kosovo 6 3 9 18
Libanon 2 4 1 7
Liberia 2 3 0 5
Madagaskar 0 1 0 1
Malawi 0 1 2 3
Malaysia 6 0 5 11
Marokko 8 7 12 27
Mauritius 0 1 0 1
Mexico 3 1 3 7
Moldova 0 1 0 1
Montenegro 0 1 1 2
Mosambik 0 0 1 1
Myanmar 8 4 0 12
Nepal 12 15 11 38
New Zealand 0 3 1 4
Nigeria 6 8 2 16
Nord-Makedonia 3 8 8 19
Pakistan 76 57 54 187
Peru 2 1 3 6
Russland 29 12 22 63
Rwanda 0 1 0 1
Senegal 1 0 0 1
Serbia 34 10 11 55
Singapore 0 0 3 3
Somalia 12 25 11 48
Sri Lanka 12 5 8 25
Statsløs 7 7 7 21
Storbritannia 21 23 25 69
Sudan 10 3 2 15
Syria 120 101 86 307
Sør-Afrika 7 1 4 12
Sør-Korea 1 2 1 4
Sør-Sudan 3 5 0 8
Tanzania 0 3 2 5
Thailand 40 29 20 89
Togo 0 1 0 1
Trinidad og Tobago 0 1 3 4
Tunisia 3 6 1 10
Tyrkia 23 17 31 71
Uganda 1 1 2 4
Ukraina 8 6 10 24
USA 43 25 32 100
Usbekistan 0 0 6 6
Venezuela 2 6 7 15
Vietnam 4 19 9 32
Zambia 1 2 2 5
Zimbabwe 1 0 0 1
Totalt 966 795 781 2542

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Did you find what you were looking for?