Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2022)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2022, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2022: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Totalt
Afghanistan 0 0 1 0 4 0 5
Albania 1 2 20 23 14 20 80
Algerie 2 1 1 2 1 0 7
Andre4 9 12 7 7 13 21 69
Argentina 9 4 63 45 43 18 182
Armenia 0 0 2 2 1 1 6
Aserbajdsjan 5 1 2 1 2 4 15
Australia 14 9 20 5 20 7 75
Bangladesh 4 5 3 3 5 21 41
Belarus 23 26 30 7 25 30 141
Bolivia 1 4 1 0 0 0 6
Bosnia-Hercegovina 2 6 7 6 6 21 48
Brasil 20 13 10 12 17 15 87
Canada 15 12 11 8 8 16 70
Chile 2 2 4 3 6 0 17
Colombia 3 1 2 10 8 7 31
Costa Rica 0 0 1 1 1 5 8
Cuba 0 1 2 1 0 2 6
Ecuador 1 3 0 0 4 2 10
Egypt 2 6 6 4 1 2 21
Etiopia 1 0 3 1 1 3 9
Filippinene 41 39 108 90 59 62 399
Ghana 1 5 5 5 5 6 27
India 139 138 201 72 95 83 728
Indonesia 5 8 3 3 3 3 25
Iran 26 11 24 21 11 18 111
Israel 1 0 0 1 0 4 6
Japan 3 4 5 6 4 7 29
Kambodsja 0 0 0 10 0 0 10
Kasakhstan 1 0 1 1 2 5 10
Kenya 1 1 28 5 3 3 41
Kina 17 25 14 24 23 14 117
Kirgisistan 1 3 1 0 0 0 5
Kosovo 5 6 21 20 14 14 80
Libanon 0 1 5 4 0 4 14
Malaysia 3 8 6 2 0 6 25
Marokko 2 0 2 2 2 4 12
Mexico 6 0 7 9 10 12 44
Moldova 0 2 12 0 1 0 15
Montenegro 4 0 2 5 0 2 13
Mosambik 0 1 4 0 2 0 7
Myanmar 1 0 1 0 1 2 5
Nepal 15 16 32 55 7 17 142
New Zealand 0 1 16 3 19 4 43
Nigeria 6 6 7 4 6 6 35
Nord-Makedonia 2 0 4 8 0 11 25
Pakistan 15 12 29 21 21 18 116
Peru 1 1 0 0 4 2 8
Russland 30 30 11 17 27 18 133
Serbia 14 25 59 28 33 59 218
Singapore 2 3 3 5 0 2 15
Sri Lanka 1 4 9 4 2 12 32
Storbritannia 56 98 99 78 104 60 495
Sør-Afrika 7 9 6 7 7 8 44
Sør-Korea 2 6 4 13 4 5 34
Tanzania 0 1 2 1 2 1 7
Thailand 14 63 37 24 42 66 246
Tunisia 2 2 3 1 0 1 9
Tyrkia 11 10 14 18 4 28 85
Uganda 1 0 10 1 4 0 16
Ukraina 141 130 111 45 31 41 499
USA 32 58 39 23 36 24 212
Usbekistan 0 0 2 3 0 2 7
Venezuela 1 3 1 2 3 1 11
Vietnam 6 29 259 212 267 120 893
Zimbabwe 0 1 4 3 1 3 12
Totalt 730 868 1407 997 1039 953 5994

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?