Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2024)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2024, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Januar 2024: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse
Statsborgerskap Faglært Sesong Annet Totalt
Afghanistan 1 0 0 1
Albania 2 3 0 5
Argentina 2 2 0 4
Aserbajdsjan 1 0 0 1
Australia 3 0 1 4
Bangladesh 6 0 0 6
Belarus 0 43 0 43
Bosnia-Hercegovina 2 0 0 2
Brasil 7 1 3 11
Canada 8 1 3 12
Chile 2 0 2 4
Colombia 3 0 0 3
Ecuador 1 0 0 1
Egypt 2 0 0 2
Elfenbenskysten 1 0 0 1
Etiopia 1 0 0 1
Filippinene 9 38 5 52
Georgia 0 1 0 1
Ghana 3 0 1 4
India 75 0 35 110
Indonesia 2 0 0 2
Iran 9 0 0 9
Japan 1 0 0 1
Jemen 1 0 0 1
Kasakhstan 1 0 0 1
Kenya 0 0 4 4
Kina 11 0 2 13
Kosovo 4 0 0 4
Malawi 0 0 5 5
Malaysia 1 0 2 3
Marokko 1 0 4 5
Mexico 2 0 0 2
Myanmar 1 0 0 1
Nepal 2 0 1 3
Nord-Makedonia 4 0 0 4
Pakistan 15 0 0 15
Peru 0 1 0 1
Russland 9 0 2 11
Serbia 12 1 0 13
Singapore 0 0 2 2
Sri Lanka 2 0 0 2
Statsløs 3 0 0 3
Storbritannia 19 4 27 50
Sudan 1 0 0 1
Sør-Afrika 3 2 2 7
Sør-Korea 1 0 7 8
Thailand 1 2 3 6
Tunisia 1 0 0 1
Tyrkia 9 0 0 9
Uganda 2 0 1 3
Ukraina 13 0 0 13
USA 17 0 10 27
Venezuela 2 0 0 2
Vietnam 4 78 0 82
Zambia 1 0 0 1
Zimbabwe 3 0 0 3
Totalt 287 177 122 586

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Fant du det du lette etter?