Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2024)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2024, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2024: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse
Statsborgerskap Faglært Sesong Annet Totalt
Afghanistan 2 0 0 2
Albania 7 19 2 28
Algerie 3 0 1 4
Angola 1 0 2 3
Antigua og Barbuda 0 1 0 1
Argentina 9 34 166 209
Armenia 1 0 0 1
Aserbajdsjan 11 0 7 18
Australia 18 5 36 59
Bangladesh 26 0 0 26
Belarus 3 165 0 168
Bolivia 2 0 0 2
Bosnia-Hercegovina 12 1 1 14
Brasil 45 17 32 94
Brunei 1 0 0 1
Burkina Faso 1 0 0 1
Canada 26 11 26 63
Chile 7 5 3 15
Colombia 18 8 3 29
Costa Rica 2 1 0 3
Cuba 1 1 0 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 0 0 1
Ecuador 2 3 1 6
Egypt 22 0 1 23
Elfenbenskysten 3 0 0 3
Etiopia 4 0 1 5
Filippinene 65 361 43 469
Georgia 0 7 0 7
Ghana 11 0 3 14
Guatemala 0 1 2 3
Guinea-Bissau 1 0 0 1
Haiti 1 0 0 1
India 296 37 198 531
Indonesia 21 1 1 23
Iran 66 0 0 66
Israel 1 0 0 1
Jamaica 1 0 0 1
Japan 6 2 15 23
Jemen 2 0 0 2
Jordan 3 0 1 4
Kambodsja 0 8 0 8
Kamerun 2 0 1 3
Kasakhstan 9 0 0 9
Kenya 6 9 6 21
Kina 54 64 12 130
Kirgisistan 0 1 0 1
Kosovo 19 8 0 27
Laos 4 0 0 4
Libanon 4 0 1 5
Libya 2 0 0 2
Malawi 0 0 8 8
Malaysia 15 1 5 21
Marokko 2 1 7 10
Mexico 6 13 2 21
Mongolia 1 0 0 1
Montenegro 0 7 0 7
Mosambik 0 0 1 1
Myanmar 3 0 0 3
Nepal 18 80 2 100
New Zealand 5 24 2 31
Nicaragua 1 0 0 1
Nigeria 16 0 5 21
Nord-Makedonia 9 6 0 15
Pakistan 97 0 8 105
Paraguay 0 3 0 3
Peru 4 2 4 10
Russland 30 12 6 48
Rwanda 1 0 0 1
Saudi-Arabia 1 0 0 1
Senegal 5 0 0 5
Serbia 41 105 0 146
Sierra Leone 1 0 0 1
Singapore 6 0 4 10
Sri Lanka 12 7 0 19
Statsløs 12 2 0 14
Storbritannia 159 53 240 452
Sudan 1 0 0 1
Syria 1 0 0 1
Sør-Afrika 19 9 4 32
Sør-Korea 13 1 22 36
Sør-Sudan 1 0 0 1
Tanzania 4 5 5 14
Thailand 6 282 6 294
Trinidad og Tobago 1 0 1 2
Tunisia 4 0 0 4
Tyrkia 46 2 2 50
Uganda 7 0 1 8
Ukraina 85 75 2 162
Uruguay 1 1 0 2
USA 66 14 81 161
Usbekistan 5 0 0 5
Venezuela 5 2 1 8
Vietnam 18 1328 0 1346
Zambia 2 0 0 2
Zimbabwe 6 12 0 18
Totalt 1538 2817 984 5339

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Fant du det du lette etter?