Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2024)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2024, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
The table is loading data
Januar - juni 2024: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse
Statsborgerskap Faglært Sesong Annet Totalt
Afghanistan 2 0 0 2
Albania 7 23 2 32
Algerie 4 0 1 5
Angola 1 0 2 3
Antigua og Barbuda 0 1 0 1
Argentina 10 43 182 235
Armenia 1 0 0 1
Aserbajdsjan 13 0 7 20
Australia 23 6 38 67
Bangladesh 40 0 1 41
Belarus 4 177 0 181
Bolivia 3 1 0 4
Bosnia-Hercegovina 13 4 1 18
Brasil 52 23 41 116
Brunei 1 0 0 1
Burkina Faso 1 0 0 1
Canada 39 12 35 86
Chile 9 8 3 20
Colombia 20 10 3 33
Costa Rica 2 1 0 3
Cuba 1 1 0 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 2 0 0 2
Dominikanske Republikk 0 1 0 1
Ecuador 3 3 1 7
Egypt 26 0 2 28
Elfenbenskysten 3 1 0 4
Etiopia 7 0 1 8
Filippinene 90 387 46 523
Georgia 0 7 0 7
Ghana 13 0 6 19
Guatemala 0 1 2 3
Guinea-Bissau 1 0 0 1
Haiti 1 0 0 1
India 369 38 230 637
Indonesia 27 1 3 31
Irak 1 0 0 1
Iran 87 0 1 88
Israel 1 0 0 1
Jamaica 1 0 0 1
Japan 9 3 19 31
Jemen 3 0 0 3
Jordan 4 0 2 6
Kambodsja 0 8 0 8
Kamerun 3 0 1 4
Kasakhstan 11 0 0 11
Kenya 7 11 8 26
Kina 64 64 23 151
Kirgisistan 0 1 0 1
Kosovo 20 11 0 31
Laos 4 0 0 4
Libanon 5 0 1 6
Libya 2 0 0 2
Madagaskar 0 0 2 2
Malawi 0 0 11 11
Malaysia 18 3 8 29
Marokko 3 2 7 12
Mexico 12 14 4 30
Mongolia 1 0 0 1
Montenegro 0 8 0 8
Mosambik 0 0 1 1
Myanmar 3 0 0 3
Nepal 27 85 6 118
New Zealand 6 24 6 36
Nicaragua 1 0 0 1
Nigeria 19 0 7 26
Nord-Makedonia 9 6 0 15
Pakistan 116 0 8 124
Paraguay 0 2 0 2
Peru 5 2 4 11
Russland 38 11 6 55
Rwanda 1 0 0 1
Saudi-Arabia 1 0 0 1
Senegal 5 0 0 5
Serbia 50 111 0 161
Sierra Leone 1 0 0 1
Singapore 8 0 5 13
Sri Lanka 17 8 0 25
Statsløs 14 1 0 15
Storbritannia 181 56 285 522
Sudan 1 0 0 1
Syria 2 0 0 2
Sør-Afrika 20 9 5 34
Sør-Korea 14 1 23 38
Sør-Sudan 1 0 0 1
Tanzania 6 6 5 17
Thailand 9 321 6 336
Trinidad og Tobago 1 0 1 2
Tunisia 5 1 0 6
Turkmenistan 1 0 0 1
Tyrkia 53 3 3 59
Uganda 9 0 1 10
Ukraina 113 78 2 193
Uruguay 1 1 0 2
USA 77 12 88 177
Usbekistan 5 0 0 5
Venezuela 7 2 1 10
Vietnam 20 1487 0 1507
Zambia 2 0 0 2
Zimbabwe 7 12 0 19
Totalt 1900 3113 1157 6170

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Did you find what you were looking for?