Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2020)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2020. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - Januar 2020: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan
Afghanistan 39
Albania 8
Andre4 68
Australia 6
Bosnia-Hercegovina 14
Brasil 28
Canada 8
Colombia 11
Cuba 5
Dem. Rep. Kongo (DRC) 6
Eritrea 84
Etiopia 14
Filippinene 71
Ghana 8
India 76
Indonesia 11
Irak 16
Iran 10
Japan 12
Kina 33
Marokko 7
Mexico 9
Nepal 9
Nigeria 8
Nord-Makedonia 5
Pakistan 29
Peru 5
Russland 34
Serbia 35
Singapore 7
Somalia 55
Statsløs 10
Sudan 13
Syria 81
Sør-Afrika 6
Thailand 56
Tunisia 5
Tyrkia 21
Ukraina 17
USA 54
Vietnam 22
Totalt 1016

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?