Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2020)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2020. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - september 2020: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Totalt
Afghanistan 39 20 21 24 45 13 13 29 52 256
Albania 8 2 13 0 2 0 1 4 3 33
Algerie 0 5 1 0 0 1 0 0 0 7
Andre4 8 16 15 6 11 2 1 6 8 73
Argentina 3 2 1 0 1 0 2 0 0 9
Aserbajdsjan 2 3 1 0 2 1 1 2 1 13
Australia 6 6 4 2 15 6 2 0 3 44
Bangladesh 2 2 7 3 0 1 2 2 27 46
Bolivia 2 1 0 0 0 0 0 3 1 7
Bosnia-Hercegovina 13 9 16 0 3 3 3 6 4 57
Brasil 28 20 25 11 14 12 6 24 19 159
Burundi 0 1 1 1 2 0 5 0 0 10
Canada 8 6 8 0 8 1 8 11 6 56
Chile 3 2 0 1 0 3 8 4 1 22
Colombia 11 6 9 5 3 1 3 5 4 47
Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 3 0 6
Cuba 5 0 1 2 1 2 0 2 2 15
Dem. Rep. Kongo (DRC) 5 4 9 13 4 7 3 4 2 51
Dominikanske Republikk 1 0 1 1 0 1 0 0 2 6
Egypt 4 3 5 4 4 0 3 8 7 38
Eritrea 83 100 112 92 97 38 36 52 34 644
Etiopia 16 15 17 7 15 10 5 10 13 108
Filippinene 71 64 66 36 50 17 12 21 35 372
Ghana 8 7 1 4 3 7 2 4 5 41
Hviterussland 0 0 4 0 7 1 1 5 1 19
India 75 82 48 16 55 35 18 29 95 453
Indonesia 11 4 2 2 5 0 3 6 6 39
Irak 16 10 9 5 9 4 3 4 15 75
Iran 10 18 24 6 8 8 23 27 24 148
Israel 2 0 1 1 0 1 3 0 2 10
Japan 11 10 5 0 3 3 5 2 7 46
Jemen 2 1 0 1 3 1 7 4 2 21
Jordan 1 1 0 1 0 3 0 0 2 8
Kambodsja 2 0 0 0 1 0 0 1 3 7
Kamerun 2 1 1 2 0 0 0 1 1 8
Kasakhstan 2 2 0 0 0 0 0 2 1 7
Kenya 3 3 3 1 3 5 1 1 2 22
Kina 33 11 20 5 14 12 8 14 18 135
Kosovo 5 8 3 3 6 4 5 9 7 50
Libanon 2 2 1 1 3 0 5 0 4 18
Malaysia 2 1 2 1 0 1 0 0 0 7
Marokko 6 4 3 3 4 9 3 5 3 40
Mexico 9 1 7 1 2 2 2 2 5 31
Mongolia 1 2 1 0 0 0 0 1 0 5
Myanmar 3 2 3 0 3 1 0 2 2 16
Nepal 9 9 5 1 0 5 1 4 6 40
New Zealand 1 2 0 1 2 4 3 0 2 15
Nicaragua 0 0 0 2 0 1 0 3 0 6
Nigeria 8 5 9 0 2 2 2 3 5 36
Nord-Makedonia 5 3 8 2 1 1 2 1 6 29
Pakistan 29 24 4 12 20 20 14 26 42 191
Peru 5 1 1 0 0 1 0 1 3 12
Russland 34 18 27 13 21 7 6 17 28 171
Serbia 34 24 17 11 14 11 15 24 52 202
Singapore 7 0 2 0 0 0 0 0 1 10
Somalia 54 61 24 25 27 13 15 10 17 246
Sri Lanka 3 4 1 1 9 1 4 10 6 39
Statsløs 10 13 4 9 6 4 5 2 1 54
Sudan 13 16 16 3 3 3 6 2 11 73
Syria 81 78 151 71 37 52 56 60 77 663
Sør-Afrika 6 1 5 1 7 1 1 7 11 40
Sør-Korea 4 5 6 2 4 4 6 12 9 52
Tanzania 0 1 0 2 0 0 1 2 2 8
Thailand 56 39 17 28 81 43 28 45 41 378
Tunisia 5 1 0 2 1 1 0 0 2 12
Tyrkia 21 16 8 14 22 10 7 8 42 148
Uganda 1 4 3 2 0 2 1 2 1 16
Ukraina 16 29 23 20 12 4 9 9 35 157
USA 54 28 36 21 31 19 28 31 47 295
Usbekistan 3 3 1 3 1 1 1 0 2 15
Venezuela 3 3 3 3 1 4 0 6 2 25
Vietnam 22 13 5 9 9 12 5 13 11 99
Zambia 1 2 1 1 0 0 0 0 1 6
Zimbabwe 1 3 0 0 0 1 0 0 0 5
Totalt 1010 863 848 523 717 443 419 613 892 6328

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?