Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2020)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2020. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
The table is loading data
Januar - juni 2020: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Totalt
Afghanistan 39 19 21 24 45 13 161
Albania 8 2 13 0 2 0 25
Algerie 0 5 1 0 0 1 7
Andre4 16 22 17 14 12 4 85
Argentina 3 2 1 0 2 0 8
Aserbajdsjan 2 3 1 0 2 1 9
Australia 6 6 4 2 15 6 39
Bangladesh 2 2 7 3 0 1 15
Bosnia-Hercegovina 13 9 16 0 3 3 44
Brasil 28 20 26 11 14 12 111
Burundi 0 1 1 1 2 0 5
Canada 8 6 8 0 8 1 31
Chile 3 2 0 1 0 3 9
Colombia 11 6 9 5 3 1 35
Cuba 5 0 1 2 1 2 11
Dem. Rep. Kongo (DRC) 6 4 9 13 4 6 42
Egypt 4 3 5 4 4 0 20
Eritrea 84 100 112 93 97 37 523
Etiopia 16 15 17 7 15 10 80
Filippinene 71 64 66 36 50 17 304
Ghana 7 7 1 4 3 7 29
Hviterussland 0 0 4 0 8 1 13
India 75 82 48 16 56 35 312
Indonesia 11 4 2 2 5 0 24
Irak 16 10 9 5 9 4 53
Iran 10 18 24 6 8 8 74
Israel 2 0 1 1 0 1 5
Japan 12 10 5 0 3 3 33
Jemen 2 1 0 1 3 1 8
Jordan 1 1 0 1 0 3 6
Kamerun 2 1 1 2 0 0 6
Kenya 3 3 3 1 3 5 18
Kina 33 11 19 5 14 12 94
Kosovo 5 8 3 3 6 4 29
Libanon 2 2 1 1 3 0 9
Malaysia 2 1 2 1 0 1 7
Marokko 7 4 3 3 4 9 30
Mexico 9 1 7 1 2 2 22
Myanmar 3 2 3 0 3 1 12
Nepal 9 10 5 1 0 5 30
New Zealand 1 2 0 1 2 4 10
Nigeria 8 5 9 0 2 2 26
Nord-Makedonia 5 3 8 2 1 1 20
Pakistan 29 24 4 12 20 19 108
Peru 5 1 1 0 0 1 8
Russland 34 18 27 13 21 7 120
Serbia 34 24 17 11 14 11 111
Singapore 7 0 2 0 0 0 9
Somalia 60 63 24 31 29 14 221
Sri Lanka 3 4 1 2 9 1 20
Statsløs 10 12 3 9 5 4 43
Sudan 13 16 17 3 3 3 55
Syria 81 79 151 71 36 52 470
Sør-Afrika 6 1 5 1 7 1 21
Sør-Korea 4 5 6 2 4 4 25
Thailand 56 39 17 28 81 43 264
Tunisia 5 1 0 2 1 1 10
Tyrkia 21 16 8 14 22 10 91
Uganda 1 4 3 2 0 2 12
Ukraina 16 29 23 20 12 4 104
USA 54 28 38 21 31 19 191
Usbekistan 3 3 1 3 1 1 12
Venezuela 3 3 3 3 1 4 17
Vietnam 22 13 5 9 9 12 70
Zambia 1 2 1 1 0 0 5
Zimbabwe 1 3 0 0 0 1 5
Totalt 1019 865 850 531 720 441 4426

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?