Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2021. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2021: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Totalt
Afghanistan 19 36 30 49 43 34 211
Albania 1 9 4 3 4 3 24
Algerie 2 3 4 2 1 0 12
Andre4 4 5 9 1 2 5 26
Argentina 0 1 3 1 0 4 9
Armenia 1 0 0 0 0 1 2
Aserbajdsjan 0 1 2 0 4 0 7
Australia 11 9 15 2 3 2 42
Bangladesh 5 4 4 6 0 3 22
Bosnia-Hercegovina 16 3 3 3 8 2 35
Brasil 15 4 9 18 13 5 64
Burundi 1 0 2 0 0 0 3
Canada 8 2 5 10 7 4 36
Chile 0 1 1 0 2 1 5
Colombia 2 6 9 2 3 6 28
Costa Rica 0 0 0 1 0 0 1
Cuba 0 1 2 3 1 0 7
Dem. Rep. Kongo (DRC) 7 11 10 5 4 13 50
Dominikanske Republikk 4 0 2 2 0 0 8
Ecuador 2 0 2 0 0 0 4
Egypt 2 4 6 3 2 2 19
Eritrea 179 128 143 77 77 69 673
Etiopia 18 15 15 10 16 10 84
Filippinene 40 32 31 36 38 53 230
Gambia 1 1 2 0 0 2 6
Georgia 2 0 0 1 0 0 3
Ghana 6 3 6 2 1 5 23
Guatemala 1 0 0 1 0 1 3
Guinea 1 0 0 0 0 1 2
Hviterussland 2 2 3 2 2 2 13
India 133 53 71 34 36 54 381
Indonesia 5 4 14 3 4 1 31
Irak 5 16 16 9 4 17 67
Iran 27 16 15 14 10 15 97
Israel 0 0 0 1 0 4 5
Japan 3 3 4 3 4 14 31
Jemen 0 0 6 2 9 2 19
Jordan 2 1 1 0 1 4 9
Kambodsja 0 0 0 3 0 0 3
Kamerun 1 4 1 1 0 0 7
Kasakhstan 0 0 2 1 2 1 6
Kenya 13 2 4 1 0 4 24
Kina 24 16 27 12 13 15 107
Kosovo 10 11 8 5 4 8 46
Kuwait 2 0 0 0 0 4 6
Libanon 2 1 5 2 1 2 13
Liberia 1 1 1 0 0 1 4
Madagaskar 0 0 1 1 0 0 2
Malaysia 0 2 3 2 4 1 12
Marokko 15 13 12 11 5 5 61
Mexico 5 6 5 0 6 3 25
Moldova 1 0 2 0 0 1 4
Montenegro 5 0 0 1 0 2 8
Myanmar 1 0 3 0 0 2 6
Nepal 15 15 12 8 3 3 56
New Zealand 1 2 1 2 2 0 8
Nicaragua 0 0 0 0 0 1 1
Nigeria 2 13 1 6 2 11 35
Nord-Makedonia 4 2 4 3 3 3 19
Pakistan 31 31 44 23 31 28 188
Peru 0 2 0 2 0 2 6
Russland 33 18 21 13 17 16 118
Rwanda 0 3 1 2 0 0 6
Senegal 1 3 0 0 0 0 4
Serbia 43 35 21 17 8 17 141
Singapore 2 0 1 0 0 0 3
Somalia 18 22 15 26 10 22 113
Sri Lanka 3 7 4 8 3 5 30
Statsløs 4 7 8 5 5 6 35
Storbritannia 49 98 104 71 36 39 397
Sudan 7 10 9 10 5 9 50
Syria 118 71 77 55 82 63 466
Sør-Afrika 2 0 4 4 3 5 18
Sør-Korea 7 0 6 1 6 6 26
Sør-Sudan 0 2 1 2 2 1 8
Tanzania 1 3 3 0 2 0 9
Thailand 30 22 63 25 21 9 170
Tunisia 2 3 4 1 4 1 15
Tyrkia 33 22 66 23 19 11 174
Uganda 4 2 2 0 4 4 16
Ukraina 26 14 9 19 18 8 94
USA 41 29 47 38 34 40 229
Usbekistan 0 1 1 1 0 2 5
Venezuela 3 0 3 1 1 1 9
Vietnam 23 19 10 8 3 7 70
Zimbabwe 0 0 0 1 2 1 4
Totalt 1108 886 1065 721 660 709 5149

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?