Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2021. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - mars 2021: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Totalt
Afghanistan 18 36 30 84
Albania 1 9 4 14
Algerie 2 3 4 9
Andre4 7 5 10 22
Argentina 0 1 3 4
Armenia 1 0 0 1
Aserbajdsjan 0 1 2 3
Australia 11 9 15 35
Bangladesh 5 4 4 13
Bosnia-Hercegovina 16 3 3 22
Brasil 15 4 9 28
Burundi 1 0 2 3
Canada 8 2 5 15
Chile 0 1 1 2
Colombia 2 6 10 18
Cuba 0 1 2 3
Dem. Rep. Kongo (DRC) 7 11 10 28
Dominikanske Republikk 4 0 2 6
Ecuador 2 0 2 4
Egypt 2 4 6 12
Eritrea 181 128 142 451
Etiopia 18 15 15 48
Filippinene 40 32 31 103
Gambia 1 1 2 4
Georgia 2 0 0 2
Ghana 6 3 6 15
Guinea 1 0 0 1
Hviterussland 2 2 3 7
India 133 54 71 258
Indonesia 5 4 14 23
Irak 5 16 16 37
Iran 28 16 15 59
Japan 3 3 4 10
Jemen 0 0 6 6
Jordan 2 1 1 4
Kamerun 1 4 1 6
Kasakhstan 0 0 2 2
Kenya 13 2 4 19
Kina 24 16 27 67
Kosovo 10 11 8 29
Libanon 2 1 5 8
Liberia 1 1 1 3
Malaysia 0 2 3 5
Marokko 16 13 12 41
Mexico 5 6 5 16
Moldova 1 0 2 3
Montenegro 5 0 0 5
Myanmar 1 0 3 4
Nepal 15 15 12 42
New Zealand 1 2 1 4
Nigeria 2 13 1 16
Nord-Makedonia 4 2 4 10
Pakistan 31 31 44 106
Peru 0 2 0 2
Russland 33 18 21 72
Rwanda 0 3 1 4
Senegal 1 3 0 4
Serbia 43 35 21 99
Singapore 2 0 1 3
Somalia 19 22 16 57
Sri Lanka 3 7 4 14
Statsløs 4 7 8 19
Storbritannia 49 100 105 254
Sudan 7 10 8 25
Syria 117 71 77 265
Sør-Afrika 2 1 4 7
Sør-Korea 7 0 6 13
Sør-Sudan 0 2 1 3
Tanzania 1 3 3 7
Thailand 30 22 63 115
Tunisia 2 3 4 9
Tyrkia 34 22 65 121
Uganda 4 2 2 8
Ukraina 29 15 9 53
USA 41 29 47 117
Usbekistan 0 1 1 2
Venezuela 3 0 3 6
Vietnam 23 19 10 52
Totalt 1115 891 1065 3071

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?