Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2021. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2021: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Totalt
Afghanistan 19 36 30 48 43 33 15 64 51 30 369
Albania 1 9 4 3 4 3 1 0 3 0 28
Algerie 2 3 4 2 1 0 6 3 2 1 24
Andre4 3 3 9 1 1 4 5 3 3 3 35
Argentina 0 1 3 1 0 4 1 0 4 3 17
Armenia 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4
Aserbajdsjan 0 1 2 0 4 0 0 0 1 0 8
Australia 11 9 12 2 3 2 8 4 5 5 61
Bangladesh 5 4 4 6 0 3 1 40 40 16 119
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Bosnia-Hercegovina 16 3 3 3 8 2 4 5 7 7 58
Brasil 15 4 9 18 13 5 16 14 15 26 135
Burundi 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 5
Canada 8 2 5 10 7 4 8 9 6 5 64
Chile 0 1 1 0 2 1 1 1 3 3 13
Colombia 2 6 9 2 3 6 6 6 6 4 50
Costa Rica 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cuba 0 1 2 3 1 0 1 0 0 3 11
Dem. Rep. Kongo (DRC) 7 11 10 5 4 13 4 6 2 4 66
Dominikanske Republikk 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 9
Ecuador 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6
Egypt 2 4 6 3 2 2 4 5 9 4 41
Elfenbenskysten 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Eritrea 177 128 143 77 76 68 28 94 46 57 894
Etiopia 18 15 15 10 16 10 9 13 12 9 127
Filippinene 40 32 31 36 38 53 29 27 49 45 380
Gambia 1 1 2 0 0 2 0 4 0 5 15
Georgia 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 6
Ghana 6 3 6 2 1 5 3 7 5 2 40
Guatemala 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 5
Guinea 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Hviterussland 2 2 3 2 2 2 7 2 3 2 27
India 133 53 68 34 36 52 58 94 71 111 710
Indonesia 5 4 14 3 4 1 1 5 2 6 45
Irak 5 16 16 9 4 17 8 6 3 12 96
Iran 26 16 15 14 10 15 18 56 67 29 266
Israel 0 0 0 1 0 4 3 1 1 1 11
Jamaica 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4
Japan 3 3 4 3 4 14 2 2 5 8 48
Jemen 0 0 6 2 9 2 7 0 1 1 28
Jordan 2 1 1 0 1 4 0 0 6 1 16
Kambodsja 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4
Kamerun 1 4 1 1 0 0 5 1 2 7 22
Kasakhstan 0 0 2 1 2 1 2 9 2 1 20
Kenya 13 2 4 1 0 4 6 2 2 0 34
Kina 24 16 27 12 13 15 12 17 9 16 161
Kosovo 10 11 8 5 4 8 4 5 3 3 61
Kuwait 2 0 0 0 0 4 3 2 0 0 11
Libanon 2 1 5 2 1 2 8 1 1 1 24
Liberia 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 7
Madagaskar 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 5
Malaysia 0 2 3 2 4 1 1 10 2 2 27
Marokko 15 13 12 11 5 5 2 4 3 0 70
Mexico 5 6 5 0 6 3 6 5 3 6 45
Moldova 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 5
Mongolia 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Montenegro 5 0 0 1 0 2 0 0 1 3 12
Mosambik 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Myanmar 1 0 3 0 0 2 0 1 0 0 7
Nepal 15 15 12 8 3 3 4 4 11 11 86
New Zealand 1 2 1 2 2 0 2 5 1 3 19
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nigeria 2 13 1 6 2 11 5 9 11 6 66
Nord-Makedonia 4 2 4 3 3 3 1 0 3 5 28
Pakistan 31 31 44 23 31 28 26 45 63 45 367
Peru 0 2 0 2 0 2 1 1 0 1 9
Russland 33 18 21 13 17 16 13 25 21 19 196
Rwanda 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 7
Senegal 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Serbia 42 35 21 16 8 17 9 12 13 23 196
Singapore 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Somalia 19 22 16 27 10 22 17 7 22 24 186
Sri Lanka 3 7 4 8 3 5 2 5 2 6 45
Statsløs 4 7 8 5 5 6 2 7 0 6 50
Storbritannia 49 98 104 71 36 39 42 44 27 43 553
Sudan 7 10 9 10 5 8 3 9 11 5 77
Syria 117 71 77 55 82 61 43 71 69 56 702
Sør-Afrika 2 0 4 4 3 5 12 2 3 3 38
Sør-Korea 7 0 6 1 6 6 2 5 1 3 37
Sør-Sudan 0 2 1 2 2 1 1 1 2 2 14
Tanzania 1 3 3 0 2 0 0 1 0 1 11
Thailand 30 22 63 25 21 8 11 18 31 44 273
Trinidad og Tobago 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 7
Tunisia 2 3 4 1 4 1 1 2 3 1 22
Tyrkia 33 22 65 23 19 11 10 16 15 12 226
Uganda 4 2 2 0 4 4 1 1 0 0 18
Ukraina 26 14 9 19 18 8 4 7 18 21 144
USA 41 28 47 38 34 40 54 50 61 54 447
Usbekistan 0 1 1 1 0 2 0 0 3 0 8
Venezuela 3 0 3 1 1 1 0 1 0 1 11
Vietnam 23 18 10 8 3 7 6 10 4 2 91
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Zimbabwe 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 6
Totalt 1104 884 1059 720 659 700 581 891 869 852 8319

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?