Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2021. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - Januar 2021: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan
Afghanistan 18
Albania 1
Algerie 2
Andre4 7
Armenia 1
Australia 11
Bangladesh 5
Bosnia-Hercegovina 16
Brasil 15
Burundi 1
Canada 8
Colombia 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 7
Dominikanske Republikk 4
Ecuador 2
Egypt 2
Eritrea 182
Etiopia 18
Filippinene 41
Gambia 1
Georgia 2
Ghana 6
Guinea 1
Hviterussland 2
India 137
Indonesia 6
Irak 5
Iran 28
Japan 3
Jordan 2
Kamerun 1
Kenya 13
Kina 24
Kosovo 10
Libanon 2
Liberia 1
Marokko 16
Mexico 5
Moldova 1
Montenegro 5
Myanmar 1
Nepal 15
New Zealand 1
Nigeria 2
Nord-Makedonia 4
Pakistan 31
Russland 33
Senegal 1
Serbia 44
Singapore 2
Somalia 18
Sri Lanka 3
Statsløs 4
Storbritannia 49
Sudan 7
Syria 117
Sør-Afrika 2
Sør-Korea 7
Tanzania 1
Thailand 31
Tunisia 2
Tyrkia 34
Uganda 4
Ukraina 31
USA 41
Venezuela 3
Vietnam 23
Totalt 1125

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?