Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2021. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
The table is loading data
Januar - august 2021: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Totalt
Afghanistan 19 36 30 48 43 34 15 64 289
Albania 1 9 4 3 4 3 1 0 25
Algerie 2 3 4 2 1 0 6 3 21
Andre4 4 5 9 1 2 5 5 3 34
Argentina 0 1 3 1 0 4 1 0 10
Armenia 1 0 0 0 0 1 0 2 4
Aserbajdsjan 0 1 2 0 4 0 0 0 7
Australia 11 9 12 2 3 2 8 4 51
Bangladesh 5 4 4 6 0 3 1 40 63
Bosnia-Hercegovina 16 3 3 3 8 2 4 5 44
Brasil 15 4 9 18 13 5 17 14 95
Burundi 1 0 2 0 0 0 0 1 4
Canada 8 2 5 10 7 4 8 9 53
Chile 0 1 1 0 2 1 1 2 8
Colombia 2 6 9 2 3 6 6 6 40
Costa Rica 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Cuba 0 1 2 3 1 0 1 0 8
Dem. Rep. Kongo (DRC) 7 11 10 5 4 13 4 6 60
Dominikanske Republikk 4 0 2 2 0 0 1 0 9
Ecuador 2 0 2 0 0 0 0 0 4
Egypt 2 4 6 3 2 2 4 5 28
Eritrea 179 128 143 77 75 70 28 93 793
Etiopia 18 15 15 10 16 10 9 14 107
Filippinene 40 32 31 36 38 53 29 27 286
Gambia 1 1 2 0 0 2 0 4 10
Georgia 2 0 0 1 0 0 0 0 3
Ghana 6 3 6 2 1 5 3 7 33
Guatemala 1 0 0 1 0 1 1 0 4
Guinea 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Hviterussland 2 2 3 2 2 2 7 2 22
India 133 53 68 34 36 52 58 94 528
Indonesia 5 4 14 3 4 1 1 5 37
Irak 5 16 16 9 4 17 8 6 81
Iran 26 16 15 14 10 15 18 56 170
Israel 0 0 0 1 0 4 3 1 9
Japan 3 3 4 3 4 14 2 2 35
Jemen 0 0 6 2 9 2 7 0 26
Jordan 2 1 1 0 1 4 0 0 9
Kambodsja 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Kamerun 1 4 1 1 0 0 5 1 13
Kasakhstan 0 0 2 1 2 1 2 9 17
Kenya 13 1 4 1 0 4 6 2 31
Kina 24 16 27 12 13 15 12 17 136
Kosovo 10 11 8 5 4 8 4 5 55
Kuwait 2 0 0 0 0 4 3 2 11
Libanon 2 1 5 2 1 2 8 1 22
Liberia 1 1 1 0 0 1 0 0 4
Madagaskar 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Malaysia 0 2 3 2 4 1 1 11 24
Marokko 15 12 12 11 5 5 2 4 66
Mexico 5 6 5 0 6 3 6 5 36
Moldova 1 0 2 0 0 1 1 0 5
Mongolia 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Montenegro 5 0 0 1 0 2 0 0 8
Mosambik 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Myanmar 1 0 3 0 0 2 0 1 7
Nepal 15 15 12 8 3 3 4 4 64
New Zealand 1 2 1 2 2 0 2 5 15
Nigeria 2 13 1 6 2 11 5 9 49
Nord-Makedonia 4 2 4 3 3 3 1 0 20
Pakistan 31 31 44 23 31 28 26 45 259
Peru 0 2 0 2 0 2 1 1 8
Russland 33 18 21 13 17 16 13 24 155
Rwanda 0 3 1 2 0 0 0 0 6
Senegal 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Serbia 42 35 21 16 8 17 9 12 160
Singapore 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Somalia 18 22 15 26 10 22 17 7 137
Sri Lanka 3 7 4 8 3 5 2 5 37
Statsløs 4 7 8 5 5 6 2 7 44
Storbritannia 49 98 103 71 36 39 42 44 482
Sudan 7 10 9 11 5 8 3 9 62
Syria 117 71 77 55 82 63 42 71 578
Sør-Afrika 2 0 4 4 3 5 12 2 32
Sør-Korea 7 0 6 1 6 6 2 5 33
Sør-Sudan 0 2 1 2 2 1 1 1 10
Tanzania 1 3 3 0 2 0 0 1 10
Thailand 30 22 63 25 21 8 11 18 198
Tunisia 2 3 4 1 4 1 1 2 18
Tyrkia 33 22 66 23 19 11 10 16 200
Uganda 4 2 2 0 4 4 1 1 18
Ukraina 26 14 9 19 18 8 4 9 107
USA 41 29 47 38 34 40 54 50 333
Usbekistan 0 1 1 1 0 2 0 0 5
Venezuela 3 0 3 1 1 1 0 1 10
Vietnam 23 18 10 8 3 7 6 10 85
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Zimbabwe 0 0 0 1 2 1 0 1 5
Totalt 1105 883 1058 720 658 705 581 894 6604

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?