Relokalisering av asylsøkere etter antall tilbud om plasser, og antall som har kommet til Norge


Tabellen viser hvor mange tilbud om å ta i mot personer fra Italia og Hellas Norge har sendt, hvor mange personer som har blitt relokalisert fra Italia og Hellas siden ordningen startet, og når de kom til Norge.
Tabellen laster inn data
Per august 2017 : Relokalisering av asylsøkere fra Hellas og Italia til Norge: totalt tilbud om plass og antall som har ankommet til Norge etter måned og relokaliseringsland.
StatsborgerskapTotalt tilbudte plasserAnkommet i oktoberAnkommet i novemberAnkommet i desemberAnkommet i januarAnkommet i februarAnkommet i marsAnkommet i aprilAnkommet i maiAnkommet i juniJulAugTotalt antall ankomne1
Hellas 685 0 20 0 184 45 94 74 116 147 7 6 693
Italia 815 20 0 217 179 0 144 120 131 2 3 0 816
Totalt 1500 20 20 217 363 45 238 194 247 149 10 6 1509

1I budsjettvedtak høsten 2015 besluttet Stortinget at man skulle stille 1 500 plasser tilgjengelige for relokalisering til Norge. UDI har stilt 1 500 plasser tilgjengelige, men på grunn av fødsler som har skjedd etter de siste plassene ble stilt tilgjengelige har man nå relokalisert 1 509 personer totalt.

Fant du det du lette etter?