Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap og måned (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2024.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar 2024: Søknader om kollektiv beskyttelse etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Total
Afghanistan 7 7
Belarus 1 1
Russland 1 1
Statsløs 1 1
Syria 1 1
Ukraina 1643 1643
Usbekistan 1 1
Total 1655 1655

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?