Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap og måned (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2024.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - mai 2024: Søknader om kollektiv beskyttelse etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Total
Afghanistan 7 0 0 0 0 7
Armenia 0 1 0 1 0 2
Aserbajdsjan 0 3 2 1 0 6
Belarus 1 0 0 0 0 1
India 0 0 0 0 1 1
Israel 0 1 0 0 0 1
Litauen 0 0 1 0 0 1
Moldova 0 1 0 0 0 1
Russland 3 3 4 3 0 13
Statsløs 1 0 0 0 0 1
Sudan 0 0 1 0 0 1
Syria 1 0 1 0 0 2
Tyrkia 0 1 0 0 0 1
Ukraina 1675 1372 1381 1274 1251 6953
Usbekistan 1 0 0 0 0 1
Total 1689 1382 1390 1279 1252 6992

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?