Årsrapport 2013 Hva gjorde UDI i 2013?


UDI skal legge til rette for ønsket og lovlig innvandring og sørge for at de som oppfyller vilkårene, får komme til Norge. Samtidig har vi en kontrollfunksjon og skal se til at systemet ikke blir misbrukt.

I 2013 behandlet UDI til sammen 94 400 søknader. Familieinnvandring var den største kategorien. Deretter fulgte statsborgerskap, beskyttelse og arbeid.

Figur: Søknader behandlet av UDI i 2013 

Søknader behandlet av UDI i 2013    

Asylmottak

Vi har ansvar for at asylsøkerne får tilbud om et sted å bo. Ved slutten av 2013 hadde vi 20 000 mottaksplasser fordelt på 115 mottak. Det er 2 000 flere plasser og ti flere mottak enn ved slutten av 2012.

Assistert retur

Personer som får avslag på asylsøknaden sin må forlate Norge. I 2013 bistod vi 1 900 personer med å returnere til hjemlandet sitt gjennom ordningen med assistert retur med IOM. Det var 140 flere enn i 2012.

Brukerservice

I 2013 svarte vi på 134 800 telefonhenvendelser og 53 200 e-poster fra brukere. Vi svarte også på 9 900 supportforespørsler til Søknad på nett.

Antall ubehandlede saker til behandling

Ved utgangen av 2013 hadde vi 33 500 ubehandlede saker. Det var 4 400 flere enn ved utgangen av 2012.

Antall ubehandlede saker om permanent oppholdstillatelse gikk ned med 510 saker og antall ubehandlede asylsaker gikk ned med 170 saker.

Enkelte sakstyper har fått en økning i antall ubehandlede saker. Ved utgangen av 2013 var det 2 600 flere ubehandlede familieinnvandringssaker, 1 800 flere ubehandlede studiesaker og 390 flere ubehandlede statsborgerskapssaker enn ved utgangen av 2012. 

Figur: Innvilgede tillatelser fordelt på søknadstype, 2013

innvilgede tillatelser fordelt på søknadstype

Fant du det du lette etter?