Statistikk og analyse Tall og fakta 2013


I UDIs faktaskriv og tabeller kan du lese alt om migrasjonen i 2013.