Årsrapport 2013 Hvem kom for å arbeide?


I 2013 registrerte 39 000 personer fra EØS-området seg for å arbeide i Norge, mens 8 300 personer fra land utenfor EØS fikk innvilget en arbeidstillatelse. For begge gruppene var det en liten nedgang fra 2012.

EØS-borgere

Siden registreringsordningen for EØS-borgere ble innført høsten 2009 er det borgere fra Polen som i størst grad har benyttet seg av ordningen. I 2013 var polakker fortsatt den klart største gruppen, etterfulgt av personer fra Litauen. Det kommer relativt få arbeidstakere fra de landene i Sør-Europa som er preget av den økonomiske krisen. Personer fra Spania, Italia, Hellas og Portugal utgjør til sammen mindre enn ti prosent av alle som registrerte seg.

Personer fra land utenfor EØS-området

Personer fra land utenfor EØS-området må søke om arbeidstillatelse for å kunne arbeide i Norge. India, Vietnam og USA utgjorde de største landene i denne gruppen. Indere og amerikanere hadde ofte minimum faglærtutdanning. Mange var ansatte i en utenlandsk virksomhet, og skulle jobbe i Norge i en begrenset periode. Fra USA hadde en del fått arbeidstillatelse for å jobbe i religiøse organisasjoner. I gruppen fra Vietnam var flesteparten sesongarbeidere.

Figur: Personer fra EØS-området som har registrert seg for å jobbe i Norge, sju største land 2013

Personer fra EØS-området som har registrert seg  for å jobbe i Norge, sju største land 2013 


Figur: Oppholdstillatelse for å arbeide, sju største land 2013

Oppholdstillatelse for å arbeide, sju største land 2013 

Fant du det du lette etter?