Årsrapport 2013 Hvor mange søkte om beskyttelse?


I 2013 søkte 11 983 personer om beskyttelse (asyl) i Norge. Det er 22 prosent flere enn i 2012.

Figur: Antall asylsøkere, 1999-2013

Antall asylsøkere 1999-2013 

Hvor kom asylsøkerne fra?

De som søkte om beskyttelse i Norge i 2013, kom fra 111 forskjellige land. 68 prosent kom fra Eritrea, Somalia, Syria, Afghanistan, Sudan, Nigeria eller de var statsløse.

Den største gruppen asylsøkere i 2013 var eritreere. Det kom nær tre ganger så mange søkere fra Eritrea i 2013 som i 2012. De var nesten dobbelt så mange som søkere fra Somalia, som var den nest største søkernasjonaliteten. Somaliere utgjorde nesten dobbelt så mange asylsøkere som søkere fra Syria. Mens antallet asylsøkere fra Syria gikk opp med over 160 prosent fra 2012 til 2013, gikk antallet asylsøkere fra Somalia ned med over 20 prosent sammenliknet med 2012. I 2012 utgjorde somaliere den største gruppen.

Også for personer fra Nigeria og for personer som oppga å være statsløse, var det en tydelig økning fra 2012 til 2013. For Nigeria var det en økning på nesten 50 prosent, mens det var en dobling av antallet statsløse. De fleste i kategorien statsløse er palestinere. Mange av de som var registrert som statsløse oppga i 2013 at de kom fra Syria.

Som i tidligere år, var rundt 70 prosent av alle asylsøkerne menn.

 

Figur: Asylsøkere, sju største land 2013

Asylsøkere 7 største land 2013   

De sju største landene 

Eritrea: 3 260 søkere, nesten tre ganger så mange som i 2012

 • Ni av ti asylsøkere fra Eritrea kom alene uten familie. En av tre søkere fra Eritrea var kvinner. Rundt seks prosent var enslige mindreårige.
 • Så godt som alle søkte beskyttelse fra myndighetene fordi de hadde desertert eller unndratt seg militærtjeneste. 

 

Somalia: 1 700 søkere, en nedgang på 22 prosent i forhold til 2012

 • Færre enn to av ti kom som medlem av en familie. Flere enn seks av ti var voksne og kom alene. Nær 20 prosent var enslige mindreårige.
 • Nesten alle oppga at de kom fra Sør-Somalia, og det kom fortsatt mange fra Mogadishu.
 • De fleste oppga at de var forfulgt av Al Shabaab i forbindelse med tvangsrekruttering, tvangsekteskap, brudd på Al Shabaabs påbud og regler eller for påstått støtte til den somaliske overgangsregjeringen. 

 

Syria: 860 søkere, mer en to og en halv ganger så mange som i 2012

 • Fire av ti av asylsøkerne fra Syria kom som medlem av en familie. Kun 2,5 prosent var enslige mindreårige asylsøkere og kun en av ti var kvinner.
 • De fleste syrere kom fra de store byene i den vestlige delen av landet.
 • Som grunn til å søke beskyttelse, oppga de fleste den generelle sikkerhetssituasjonen og de humanitære forholdene i landet. Ganske mange menn oppga dessuten at de hadde unnlatt å møte til militærtjeneste. En del anførte at de blir beskyldt for å støtte enten opprørsstyrkene eller regimet. En økende andel oppga at de fryktet de islamistiske opprørsstyrkene. 

 

Afghanistan: 730 søkere, en nedgang på 26 prosent i forhold til 2012

 • En av tre fra Afghanistan kom som enslige mindreårige asylsøkere, hvorav ni av ti er gutter. To av tre av alle som søkte asyl var menn, og fire av ti kom som medlem av en familie.
 • Søkerne kom hovedsakelig fra sentrale og østlige deler av landet. Det var en økning av søkere fra Kabul og fra de nordlige provinsene. Mange har hatt lengre opphold i Iran eller Pakistan før de kom til Norge. Enkelte var født og oppvokst i Iran uten noen gang å ha vært i Afghanistan.
 • Mange oppga at de flyktet på grunn av private konflikter av ulik karakter, enten på grunn av jord, familiekonflikter eller utenomekteskapelige forhold. En del fryktet reaksjoner etter å ha rømt fra tvangsekteskap.
 • Mange oppga at de fryktet Taliban på grunn av sin tilknytning til myndighetene, internasjonale styrker og/eller organisasjoner i Afghanistan.

 

Sudan: 600 søkere, en økning på 27 prosent siden 2012

 • Nær seks av ti kom alene, og svært få av disse var kvinner. De fleste kvinnene kom som medlem av en familie.
 • Hoveddelen var menn som oppga konfliktsituasjonen i Darfur som grunn til at de hadde flyktet. De fleste søkerne tilhørte en ikke-arabisk etnisk gruppe fra Darfur. Personer mistenkt for tilknytning til opprørsbevegelsene i Darfur var særlig utsatt. Det var også en økning i søkere fra Sør-Kordofan, etter delingen av Sudan og Sør-Sudan i 2011. 

 

Statsløse: 550 søkere, dobbelt så mange som i 2012

 • Nesten seks av ti søkere i denne gruppen kom som medlem av en familie, en av fire søkere var barn i familier.
 • Under en halv prosent av søkerne i gruppen var enslige mindreårige asylsøkere.
 • De fleste statsløse palestinere kom fra Damaskus-området i Syria. En del statsløse palestinere kom fra Vestbredden/Gaza og fra Irak. Noen statsløse kurdere kom hovedsakelig fra de nordøstlige delene av Syria.
 • De fleste statsløse palestinere fra Damaskus oppga de samme anførslene som syrere generelt. 

 

Nigeria: 520 søkere, 47 prosent økning fra 2012

 • 80 prosent av søkerne var menn; det kom få kvinner og få barnefamilier. Nesten ingen var enslige mindreårige asylsøkere.
 • Noen fryktet Boko Haram eller hadde deltatt i konflikten mellom kristne og muslimer (hovedsakelig i nord). Mange oppga jordkonflikter og private konflikter, kulter, rituelle mord og svart magi. Kjønnsrelaterte forhold som tvangsgifte og kjønnslemlestelse var også vanlig. Mange hadde en kombinasjon av flere asylgrunner. 

Fant du det du lette etter?