Årsrapport 2013 Hvem fikk beskyttelse?


Flere asylsøkere enn tidligere fikk bli i 2013.

Av 9 000 asylsøkere som fikk realitetsbehandlet asylsøknaden sin i 2013 fikk
5 800 bli i Norge.[1] Dette tilsvarer en innvilgelsesprosent på 65, og er en høyere andel innvilgede søknader enn tidligere år.

I 2012 var innvilgelsesprosenten for realitetsbehandlede asylsøknader 58, i 2011 51 prosent og i 2010 41 prosent. 2013 var dermed et rekordår for andelen som fikk beskyttelse på individuelt grunnlag.

I overkant av 5 500 fikk flyktningstatus og nesten 300 fikk opphold på humanitært grunnlag.

Hvem fikk bli?

1 300 (22 prosent) av de som fikk beskyttelse var barn under 18 år og 4 500 (78 prosent) var voksne. En drøy tredjedel var kvinner og halvparten av kvinnene var i alderen 18 til 29 år. To tredjedeler var menn.

Hvilke land kom de fra?

Asylsøkere fra Eritrea, Somalia og Syria utgjorde til sammen 71 prosent av alle som fikk beskyttelse i 2013: Eritrea 37 prosent (2 200), Somalia 22 prosent (1 300) og Syria 12 prosent (700).

Ni av ti asylsøkere fra Eritrea og Syria og sju av ti søkere fra Somalia og Afghanistan fikk beskyttelse.

 

Figur: Asylsvedtak, 12 største land 2013

Asylvedtak 12 største land 2013

Overføringsflyktninger

Om lag 1 100 overføringsflyktninger fikk også innvilget opphold i Norge i 2013. Overføringsflyktninger bor hovedsakelig i flyktningleirer rund omkring i verden. De er definert som flyktninger av FN og får saken sin ferdigbehandlet før de kommer til Norge. De fleste som fikk en tillatelse som overføringsflyktning i 2013 kom fra Afghanistan, Eritrea, Kongo, Somalia og Iran. [1] Tallet gjelder totale innvilgelser i UDI. Innvilgelser i Utlendingsnemnda er ikke tatt med.

 

Fant du det du lette etter?