Årsrapport 2013 Hvem ble utvist fra Norge?


Å bli utvist er ikke det samme som å få et avslag eller å være i landet uten gyldig oppholdstillatelse. En utvisning innebærer et forbud mot å reise inn i Norge, enten i en tidsbegrenset periode eller for alltid.

Det er to hovedårsaker til at personer blir utvist fra Norge

  • Utvisning for brudd på utlendingsloven
    Dette er for eksempel personer som har oppholdt seg i Norge uten tillatelse, eller som har oppgitt falsk identitet. En person som er utvist for brudd på utlendingsloven, må forlate landet og kan få forbud mot å reise til Norge i inntil fem år.
  • Utvisning for brudd på straffeloven
    Ilagt straff medfører ofte et varig forbud mot å reise inn i Norge. Hvis lovbruddet ikke står i forhold til konsekvensene av utvisningen, for eksempel hvis personen har sterk tilknytning til Norge fordi de har barn her, kan vi begrense innreiseforbudet eller avgjøre at personen ikke skal utvises.

I 2013 fikk over 5 200 personer et vedtak om utvisning. Det er over 1 000 flere enn i 2012, og er det høyeste antallet noen gang. 2 600 ble utvist på grunn av brudd på utlendingsloven og om lag like mange ble utvist på grunn av ilagt straff (inkluderer utvisninger etter EØS-regelverket).

Av de som blir utvist etter brudd på utlendingsloven var det flest fra Afghanistan og Irak.

Rumenere, polakker og litauere var de største gruppene blant de som var ilagt straff. Totalt kom om lag 1 200 av de med ilagt straff fra EØS-området. Av de som kom fra land utenfor EØS-området var det flest personer fra Nigeria og Afghanistan.

Figur: Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag, seks største land, 2013

Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag, seks største land, 2013 

 

Fant du det du lette etter?