Årsrapport 2013 Hvem fikk oppholdstillatelse i Norge?


Personer fra land utenfor EØS-området må ha en oppholdstillatelse for å bo og arbeide i Norge.

Totalt fikk 33 900 personer en oppholdstillatelse i 2013.

Den største gruppen er familieinnvandrere. 35 prosent, det vil si 11 900, fikk en tillatelse til å bo sammen med familie i Norge.

En fjerdedel (8 300) kom for å arbeide.

6 900 personer, det vil si 20 prosent, fikk beskyttelse (asyl). Blant disse var 5 800 asylsøkere og 1 100 overføringsflyktninger.

En av fem (6 700) fikk en utdanningstillatelse. 

Figur: Innvilgede tillatelser fordelt på søknadstype, 2013

Innvilgede tillatelser fordelt på søknadstype 

 

Hvor kom søkerne fra?

Figuren nedenfor viser hvilke nasjonaliteter som fikk flest tillatelser i Norge. Fra ti av landene var det over 1 000 personer som fikk en tillatelse til å komme til Norge.
Den største nasjonaliteten var Filippinene med 3 700 tillatelser. Nesten 40 prosent av disse fikk en au pair-tillatelse.

Den nest største gruppen kom fra Eritrea. Der fikk 3 200 en tillatelse. 73 prosent av dem fikk beskyttelse, mens resten kom for å bo sammen med familie.

Somalia var det tredje største landet, med 2 700 som fikk en tillatelse. Blant disse fikk 52 prosent beskyttelse, mens 48 prosent kom for å bo sammen med familie.

De fjerde og femte største landene var India og USA. Fra India kom de fleste, om lag 62 prosent, for å arbeide.

 

Figur: Antall innvilgede tillatelser, de 12 største opprinnelseslandene, 2013

Antall innvilgede tillatelser de 12 største landene 2013

 

EØS-borgere

Til sammen valgte 56 000 EØS-borgere å registrere seg for å oppholde seg i Norge i over tre måneder. 70 prosent av disse registrerte seg for å arbeide.

Det EØS-landet med flest registreringer i Norge var Polen. 19 800 personer fra Polen registrerte seg, over en tredjedel av alle EØS-borgere som registrerte seg.

Landet med nest flest registreringer var Litauen med 9 000 registreringer og det tredje største landet var Romania med 4 600 registreringer.

 

Fant du det du lette etter?